|

Сургууль, цэцэрлэгийн бохирын асуудлыг шийдэв

Сургууль, цэцэрлэгийн бохирын асуудлыг шийдэв

Эрдэнэбулган сумын 4-р сургууль, хүүхдийн 5-р цэцэрлэгийн бохирын цооног нь хичээлийн байраас холгүй байдаг ба гадна, дотроо үнэртэж, өвөлдөө хөлддөг асуудал байсныгБСШУС-ынсайдын багцаасхөрөнгө оруулалтыг шийдэж бохирын төвлөрсөн шугамд холбож өглөө.

Энэ хичээлийн жилээс эхлэн тус сургууль, цэцэрлэгийн багш, сурагчид элдэв үнэргүй, эрүүл таатай орчинд сурч боловсрох, ажиллах нөхцөлийнхүүбүрдсэн юм.

 

2019-2020 оны хичээлийн жилд5-р цэцэрлэгт7 бүлгийн 256 хүүхэд, 4-р сургуулийн 712 сурагчсуралцаж байна.


35 сэтгэгдэл