|

Улсын Ерөнхий Прокурорын орлогч нарыг томиллоо

 

Улсын Ерөнхий Прокурорын орлогч нарыг томиллоо

УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар Улсын ерөнхий прокурорын орлогч нарыг томилох тухай Ерөнхийлөгчийн саналыг зөвшилцөх асуудлыг авч хэлэлцлээ.
Ерөнхийлөгчийн зүгээс Максимын Чинбат, Содонгийн Алиманцэцэг нарыг Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын орлогчийн албан тушаалд томилох асуудлыг зөвшилцөхөөр хүргүүлсэн билээ.
Ерөнхийлөгчийн зүгээс ирүүлсэн саналыг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцээд санал хураахад М.Чинбатыг 86.2 хувь, С.Алиманцэцэгийг 89.7 хувиар УЕП-ын орлогчоор томилохыг дэмжлээ.
Максимын Чинбат нь:

 

• 1995-1997 онд Сүхбаатар аймгийн прокурорын газарт Хяналтын прокурор
• 1997-2001 онд Сүхбаатар аймгийн прокурорын газарт Аймгийн прокурорын орлогч
• 2001-2007 онд Сүхбаатар аймгийн прокурорын газарт Аймгийн прокурор
• 2007-2011 онд Багануур дүүргийн прокурорын газарт Туслах прокурор
• 2011-2014 онд Багануур дүүргийн прокурорын газарт Орлогч прокурор
• 2014-2015 онд Дүүргийн I прокурорын газарт Тамгын хэлтсийн дарга
• 2015-2017 онд Баянгол дүүргийн прокурорын газарт Хяналтын прокурор
• 2017 онд Баянгол дүүргийн прокурорын газарт Тамгын хэлтсийн дарга
• 2017-2019 онд Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газарт Ахлах прокурор
• 2019 оны хоёрдугаар сараас одоог хүртэл Улсын Ерөнхий прокурорын газарт Хяналтын хэлтсийн Прокуророор ажиллаж байна.
Содонгийн Алиманцэцэг нь:

• 1997-2001 онд Баянгол дүүргийн прокурорын газарт Хяналтын прокурор
• 2001-2002 онд Нийслэлийн прокурорын газрын Мөрдөн байцаах хэлтэст Хяналтын прокурор
• 2002 онд Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газарт Мөрдөн байцаалт хариуцсан Хяналтын прокурор
• 2002-2005 онд Баянгол дүүргийн прокурорын газрын Хэрэг бүртгэл хариуцсан прокурор
• 2005-2010 онд Улсын Ерөнхий прокурорын газрын Мөрдөн байцаах хэлтэст Хяналтын прокурор
• 2010-2012 онд Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газрын Мөрдөн шалгах ажилд хяналт тавих Хяналтын прокурор
• 2012-2014 онд "МИАТ” ТӨХК-ийн Хуулийн хэлтэст Хэлтсийн дарга
• 2014-2015 онд Нийслэлийн прокурорын газарт Хяналтын прокурор
• 2015 онд Дүүргийн I прокурорын газарт Хяналтын прокурор
• 2015-2018 онд Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газрын Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажилд хяналт тавих Туслах прокурор
• 2018 онд Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газрын Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажилд хяналт тавих Ахлах прокурор
• 2018 оны аравдугаар сараас одоог хүртэл Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газрын Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд хяналт тавих Ахлах прокуророор ажиллаж байна.


70 сэтгэгдэл