|

Сургуулийн голч дүнг засварлан 3,3 сая төгрөгний тэтгэлэгт хамруулжээ


Сургуулийн голч дүнг засварлан 3,3 сая төгрөгний тэтгэлэгт хамруулжээ
Ховд аймгийн харъяат иргэн болох Б нь  бусадтай тохиролцон  Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн системд нэвтэрч оюутны тэтгэлэг авах боломжийг хангаагүй оюутангуудын голч дүнг засварлан оюутангуудад  тэтгэлэг олгуулан улсад 3,360,000 төгрөгийн хохирол учруулсан байна. Засгийн газраас олгодог оюутны тэтгэлэг 70,000 төгрөгийг авах шалгуур үзүүлэлтийг хангуулж, улирлаар тооцон олгодог тэтгэлгийг нэг сарын тэтгэлэгтэй тэнцэх мөнгийг авдаг болохийг Цагдаагийн багууллага илрүүлж тогтоосон байна. Мөн Дорноговь, Дархан -Уул, Говь -Алтай зэрэг аймгуудын АШУҮИС, болон бусад салбар сургуулиудын оюутангуудын голч дүнг завсарласан ажээ. Түүнчлэн сургуулийн системийг хакердаж 12 оюутанд 3,3 сая төгрөгийн тэтгэлэг оруулжээ.

14 сэтгэгдэл