|

Энэ хавар Архангай аймгийн хэмжээнд нийт 37716 ширхэг мод, бут, сөөг тарьжээ


“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн, 2022 оны хаврын мод тарих аяны хүрээнд Архангай аймгийн хэмжээнд нийт 37716 ширхэг мод, бут, сөөг тарьж, усалгаа арчилгааны ажлыг хийж байна. Үүнээс 27716 ширхэг нь мод, 10000 ширхэг нь бут сөөг байна.
Мод тарих ажилд нийт 298 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 4934 иргэн оролцож, тарьц, суулгацын худалдан авалт, хөрс боловсруулалт, хашаа хамгаалалтыг сайжруулах шинээр бий болгоход 229,000,000 төгрөгийг зарцуулсан байна.


0 сэтгэгдэл