|

Томуугаар өвчлөгсдийн 77.14 хувийг 4 хүртэлх насны хүүхэд эзэлж байна

Томуугаар өвчлөгсдийн 77.14 хувийг 4 хүртэлх насны хүүхэд эзэлж байна

Томуу, томуутөстөвчний/ТТӨ/амбулаторид суурилсан харуулдан тандалтын 6-р долоо хоногбуюу2021 оны 2-рсарын 08-14-нийг дуусталхугацааны мэдээ гарсан байна.

Тандалтын 23 нэгжиддээрх хугацаанднийт 2665хүн үйлчлүүлсэнба томуу томуу төст өвчний35тохиолдол бүртгэгджээ. Өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 64-өөр буурсанбайна.

ТТӨ-өөр өвчлөгсдийн 77,14хувийг 4 хүртэлх насны хүүхэд, 17,14хувийг нь5-15 насны хүүхдийн өвчлөл эзэлж байна.

 

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт дуудлага 103байсан ньөмнөх7хоногтой харьцуулахад 14 тохиолдлоор өсч,нийт дуудлагын 1,9хувийгТТӨ-ний шалтгаант дуудлага эзэлжээ.


0 сэтгэгдэл