|

Их дээд сургуульд суралцаж буй бүтэн өнчин суралцагчдад тэтгэлэг олголоо

Энэ хичээлийн жилд магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургуульд суралцаж байгаа 11 суралцагчид аймгийн Засаг даргын нэрэмжит 5.5 сая төгрөгийн тэтгэлэг олголоо.
Сүүлийн 3 жилд тус журмын дагуу давхардсан тоогоор 45 хүүхдэд 39.7 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгож, тэдний нийгмийн баталгааг дэмжин ажиллав.
Энэхүү тэтгэлгийг аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/594 дүгээр захирамжаар батлагдсан "Их дээд сургуульд суралцаж буй бүтэн өнчин суралцагчдад аймгийн Засаг даргын нэрэмжит тэтгэлэг олгох журам”-ын дагуу олгосон байна.

0 сэтгэгдэл