|

Аймгийн хэмжээнд төл бойжилт 98 хувьтай байна

Аймгийн хэмжээнд төл бойжилт 98 хувьтай байна

Архангай аймгийн хэмжээндэнэ хаварнийт 2365134 хээлтэгч мал төллөхөөсөнөөдрийн байдлаар1928901 толгой мал төллөж,аймгийн дүнгээр бод малын 59.2 хувь, бог малын 85.6 хувь,нийт малын81,5 хувьнь төллөсөнбайна.Төллөсөн малын1885215 толгой төл 98 хувьтай бойжиж байна.

 

Харин том малын зүй бус хорогдол 34872 толгойбайна. Үүнээс тэмээ 1,адуу 2376, үхэр 3419, хонь 18476, ямаа 10600 толгойгоор буюунийт малын 0,6 хувь нь хорогджээ.

 

9 сэтгэгдэл