|

Мал төллөлт 74.5 хувьтай байна

Мал төллөлт 74.5 хувьтай байна

Мал хорогдлын хувьд улсын хэмжээнд 459.6 мянган мал хорогдсон нь оны эхний нийт малын 0.75 хувийг эзэлж байна. Нийт хээлтэгчийн 74.5 хувь буюу 19.5 сая хээлтэгч төллөсөн байна. Тодруулбал, 19.2 сая төл төллөж, гарсан төлийн 98.0 хувь нь бойжиж байна. Үүнээс 50.8 мянган ботго, 394.2 мянган унага, 742.0 мянган тугал, 10.0 сая хурга, 8.3 сая ишиг бойжиж байна. Мал төллөлт өмнөх 7 хоногоос 900.0 мянгаар нэмэгдлээ.

 

Сэтгүүлч Ч.Зэвэг


0 сэтгэгдэл