|

Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат: Авлигын эрсдэлийн үзүүлэлтийг эрс сайжруулаагүй нөхцөлд гадаадын хөрөнгө оруулалтын урсгал дорвитой нэмэгдэхгүй байх магадлалтай юм

Монгол Улсад Авлигатай тэмцэх тухай хуулийг батлан гаргаж, Авилгатай тэмцэх бие даасан байгууллагыг байгуулагдсаны 10 жилийн ой энэ өдрүүдэд тохиож байна.

Нийгмийн хорт хавдар гэж үздэг энэхүү үзэгдэлтэй тууштай тэмцэх өндөр хариуцлагатай үүргийг хүлээсэн Авлигатай тэмцэх байгууллагын нийт хамт олон, ажилтан албан хаагчид Та бүхэнд 10 жилийн ойн баяр хүргэж, ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсэн ерөөе.

Дэлхийн улс орнуудын хувьд авлигын асуудал нь нийгмийн хурц асуудал болж, зайлшгүй шийдвэрлэх шаардлагатай тулгарч байгааг олон улсын авлигын үзэгдлийг судалдаг байгууллагуудын судалгаа, тайлангаас тодорхой харагдаж байна.

Монгол Улсын хувьд ч мөн адил авлига хэмээх энэ үзэгдэл ядуурал, агаар орчны бохирдол, халдварт өвчний адил тодорхой хэмжээнд нийгэмд бугшсан, улс орны хөгжил дэвшлийг хойш чангааж байгаа сөрөг үзэгдэл билээ.

Олон улсын "Транспаренси интернационал” байгууллагын жил бүр боловсруулан гаргадаг улс орнуудын авлигын эрсдэлийн үзүүлэлтээр Монгол улс тааруу үзүүлэлттэй хэвээр байна. Тус байгууллагын 2015 онд гаргасан судалгаанд авлигын эрсдэлийн үзүүлэлтээр Монгол улс 168 улсын жагсаалтад 72 дугаарт бичигдсэн байна.

Улс орнуудын хөгжлийн үзүүлэлт нь авлигын эрсдэлийн байдалтай харилцан хамааралтай байдаг. Авлига ихтэй улс оронд хөгжил дэвшил тааруу байгааг Ази, Африк, Латин Америкийн олон улс орнуудын хөгжлийн үзүүлэлтээс тодорхой харж болохоор байна.

Иймээс авлига зэрэг нийгэмд хуримтлагдсан сөрөг үзэгдлийг бууруулах, таслан зогсоох нь улс орны цаашдын хөгжлийг хурдасгах, ард иргэдийн сайн сайхан амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй салшгүй холбоотой зорилт юм.

Авлигын эсрэг хүчтэй тэмцэл явуулж, эрс бууруулж чадсан улс орон өнөөдөр авилгын эрсдэл маш багатай гэж судлаачид, хөрөнгө оруулагчид үздэг.

Монгол Улсын цаашдын хөгжилд гадаадын хөрөнгө оруулалт маш чухал байгаа. Хөрөнгө оруулалт зөвхөн уул уурхайн олборлох салбарт бус дэд бүтэц, аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарт ч гадаадын хөрөнгө оруулалт, шинэ технологийг нэвтрүүлэх эрэлт хэрэгцээ маш их байна. 

УИХ, Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого, арга хэмжээний үр дүнд Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын орчин жилээс жилд сайжирсаар байгаа боловч хууль эрх зүйн тогтвортой орчин, авлигын эрсдэлийн үзүүлэлтийг эрс сайжруулаагүй нөхцөлд гадаадын хөрөнгө оруулалтын урсгал дорвитой нэмэгдэхгүй байх магадлалтай юм.

Монгол Улсын Засгийн Газраас авлигын эсрэг хийх тэмцлээ улам эрчимжүүлэхийг зорьж байна. Өнгөрсөн 2016 оны 11 дүгээр сард УИХ-аас "Авлигатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөр”-ийг батлан гаргасан. УИХ-ын тогтоолоор өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу Засгийн газар Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг ойрын хугацаанд боловсруулан гаргахаар ажиллаж байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт "Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн дэргэд Иргэдийн хяналтын зөвлөлийг байгуулан ажиллуулах”-аар заасан.

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт "орон нутгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл болон яам, агентлагийн дэргэд авлигаас урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн хяналтын дэд зөвлөлийг байгуулан ажиллуулах”-аар тусгагдсан.

Саяхан Засгийн газраас УИХ-д өргөн бариад байгаа Эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт ногдуулах ял шийтгэлийн бодлогыг чангатгахаар саналаа тусгаж, хуулийн төслийг өргөн барьсан. Тухайлбал, уг хуулийн төсөлд:

·  Хахууль авсан албан тушаалтны эд хөрөнгийг нь хурааж, 5-12 жилийн ял оноохоор,

·  албан тушаалаа урвуулан ашиглах гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг 5,0 саяас 27,0 сая төгрөгөөр торгох, 2-8 жилийн хугацаагаар хорих ял ногдуулж, тэнсэхгүй байхаар.

·  хорих ялаа эдэлж дууссаны дараа 5 жил хүртэл хугацаагаар тодорхой албан тушаал эрхлэхийг нь хязгаарлах зэргээр хүлээлгэх хариуцлага, шийтгэлийг чангатгах заалтуудыг тусгасан.

Монгол Улсын Засгийн Газар авилгын үзэгдэлтэй цаашид ч тууштай тэмцэх болно.

Төсвийн хөрөнгөөс гадна Төрийн өмчит компани, Хөгжлийн банк зэрэг төрийн өмчийн төсвийн бус хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулдаг, зах зээлийн өндөр үнээр бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлдэг үйлдлийг  гэмт хэрэгт тооцож, ялыг чангатгахаар нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд тусгаад байна.

Авлигыг үүсгэх, хөгжүүлэх таатай хөрс суурь болж байгаа:

төрийн албаны зарим томилгооны ил тод бус байдал, 

худалдан авах ажиллагааны үйл ажиллагааны тааруу зохицуулалт, ил тод бус байдал,

тодорхой албан тушаалтнуудын эрх мэдлээ хэтрүүлэн ашигладаг явдал,

гааль, татвар, газрын алба зэрэг иргэдтэй өдөр тутам тулж ажилладаг байгууллагуудын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд улам ил тод болгох,

Төрийн албан хаагчдын хүлээх үүрэг, хариуцлагыг өндөржүүлэх, дүрэм, журмыг улам боловсронгуй болгох зэрэг олон талын үйл ажиллагааг бид хэрэгжүүлэн ажиллахаар төлөвлөж байна.

Авлигын эрсдэлийн талаарх судалгааны дүнгээр авлигад өртөх эрсдэл өндөртэй үнэлэгдсэн байгууллага, салбарт чиглэсэн арга хэмжээг цаг алдалгүй, үе шат дараатай авч хэрэгжүүлэх талаар төрийн байгууллагуудын  идэвх санаачилгыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллана.

Төрийн үйлчилгээний нээлттэй, тэгш, хүртээмжтэй  байдлыг хангах, олон шат дамжлагыг багасгах, албан хаагч ёс зүйн хэм хэмжээг ягштал сахин мөрдөх механизмыг илүү нарийвчлан боловсронгуй болгох нь зүйтэй.

Бид авилгатай тэмцэхдээ зөвхөн хариуцлага ногдуулах, ял оноох, шийтгэх арга замаар амжилтад хүрэхгүй, хамгийн гол нь авлига үүсэх орчин нөхцөлийг үүсгэж байгаа тийм орчин, дүрэм, журам, шийдвэрийг өөрчлөн, хүнд суртал, чирэгдлийг халах, ил тод байдлыг бий болгох, төрийн албаны нийт ажилтан, албан хаагчдад авлигын талаарх мэдлэг ойлголтыг гүнзгий суулгаж өгөх, олон нийтэд хандсан сургалт, сурталчилгааг өргөжүүлэх ажлыг эрчимтэй явуулах шаардлагатай байна.

Авлигатай тэмцэх бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд, албан тушаалтны улс төрийн хүсэл зориг нэн чухал гэдгийг онцлон хэлье. Өнөөдрийн чуулган ч мөн энэ агуулгын хүрээнд тодорхой асуудлуудад төвлөрч салбар хуралдааныг хийлээ.

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт эдгээр салбарт авлигатай тэмцэх, шударга ёсыг бэхжүүлэх хамгаалах талаар олон үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар тусгагдсан бөгөөд энэ чуулган дээр яригдсан Та бүхний үнэтэй санал, зөвлөмж, дэвшүүлсэн санал санаачилга Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдах болно.

Монгол Улсын нэр хүндийг олон улсын тавцанд сайнаар гаргаж байгаа олон сайн мэдээ, эерэг үзүүлэлт байгаагийн зэрэгцээ авлига, хүнд суртал, ядуурал, агаар орчны бохирдол зэрэг Монгол Улсын нэр хүндийг бууруулж байгаа нийгмийн үзэгдлүүдтэй бүх шатандаа, бүх талын оролцоотой хамтран тэмцэж амжилтад хүрэх учиртай юм.

Энэ тэмцэлд Авлигатай тэмцэх байгууллага, төрийн бус байгууллагууд, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үүрэг оролцоо, хүчин чармайлт нэн чухал юм.

Өнөөдрийн үндэсний чуулган бидэнд авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар санал бодлоо солилцох, тулгамдсан асуудлаа хэлэлцэх, цаашид хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх боломж олгож, цаашдын ажлынхаа урьдчилсан нөхцөлийг бүрдүүлэх олон шийдлийг олоход тусалж чадсан гэж дүгнэж байна.

Авлигатай тэмцэх газрын хамт олонд болон энэхүү чуулганд оролцож байгаа нийт оролцогчид та бүхэнд авлигатай хийж байгаа тэмцэлдээ томоохон ахиц дэвшил гаргаж,  Монгол Улсыг авлигын эрсдэл багатай, хөрөнгө оруулалтын нэн тааламжтай орчин нөхцөл бүхий улс орон болгон хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулахыг хүсье!


Сэтгэгдэл бичих

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent

55 сэтгэгдэл

 1. sdrqrkhzlc:
  Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат: Авлигын эрсдэлийн үзүүлэлтийг эрс сайжруулаагүй нөхцөлд гадаадын хөрөнгө оруулалтын урсгал дорвитой нэмэгдэхгүй байх магадлалтай юм » Өдөр тутмын мэдээ мэдээллийн вэб сайт
  sdrqrkhzlc http://www.g3ngk60fo77tn9qg9vvt4a05s8q60694s.org/
  usdrqrkhzlc
  <a href="http://www.g3ngk60fo77tn9qg9vvt4a05s8q60694s.org/">asdrqrkhz
  lc</a>
 2. Flush Cleanroom Windows:
  Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат: Авлигын эрсдэлийн үзүүлэлтийг эрс сайжруулаагүй нөхцөлд гадаадын хөрөнгө оруулалтын урсгал дорвитой нэмэгдэхгүй байх магадлалтай юм » Өдөр тутмын мэдээ мэдээллийн вэб сайт
  Flush Cleanroom Windows
 3. Air max pas cher:
  You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will go along with with your website.
  Air max pas cher
 4. Roval Mtb Wheels:
  Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат: Авлигын эрсдэлийн үзүүлэлтийг эрс сайжруулаагүй нөхцөлд гадаадын хөрөнгө оруулалтын урсгал дорвитой нэмэгдэхгүй байх магадлалтай юм » Өдөр тутмын мэдээ мэдээллийн вэб сайт
  Roval Mtb Wheels
 5. Hanley Ramirez Florida Marlins Jersey:
  Those radio purchases are now the subject of a major investigation by the Audit Office of Guyana.
  Hanley Ramirez Florida Marlins Jersey
 6. Air max pas cher:
  We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our entire community will be thankful to you.
  Air max pas cher
 7. kyrie irving shoes:
  I could not refrain from commenting. Perfectly written!
  kyrie irving shoes
 8. best rolex replica watches:
  And provide rankingss for attractiveness that is l.
  best rolex replica watches

  Such as for instance indicate losing, lacklustre appear or color disturbances.
  replica Rolex Masterpiece II watches

  quality|good quality|excellent|superior} {since it is|as it is|because it
  replique montre

  Für mich ist realmente es eine Replik Uhr vertr?glich gro?e Funktion , w?hrend mit leichten Fehler i will be Aussehen zeigen . Also , warum ich kick the bucket Wahl Replik-Uhren , kick the bucket meisten meiner Aufmerksamkeit wurde auf kick the bucket Overall performance von ihnen bezahlt worden. Eigentlich wie Uhren Replika Arbeit vollst?ndig offenbaren, durch expire Teile -und Bewegungs sie ausgestattet. So machen eine Review auf cease to live Uhr Spezifikation erforderlich. Perish Leistung wird in der Regel durch Bewegungen bestimmt, w?hrend Qualit?t wird durch Materialien bestimmt.
  luxur replica uhren
 9. nike vapormax:
  I and my guys have been viewing the good helpful tips from your web blog and so quickly developed a terrible suspicion I never expressed respect to the site owner for those secrets. All the boys ended up happy to read all of them and already have unquestionably been tapping into these things. Appreciate your indeed being so considerate as well as for picking out these kinds of quality information millions of individuals are really wanting to understand about. My very own honest regret for not saying thanks to earlier.
  nike vapormax
 10. auto bearbejdning dele:
  Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат: Авлигын эрсдэлийн үзүүлэлтийг эрс сайжруулаагүй нөхцөлд гадаадын хөрөнгө оруулалтын урсгал дорвитой нэмэгдэхгүй байх магадлалтай юм » Өдөр тутмын мэдээ мэдээллийн вэб сайт
  auto bearbejdning dele
 11. rolex pas cher:
  similar|have the identical|have similar|share the same|have the similar}
  rolex pas cher

  Estes relógios de pulso tem quer globalmente.
  orologi replica
 12. 越南酸枝花梨包税进口:
  0.对其密度、硬度、色泽等多方面标准作出明确界定,3.县级以上地方人民政府农业行政主管部门依法负责对辖区内绿色食品产地环境、产品质量、包装标识、标志使用等实施
  监督管理, 去年年初。天津工程机械研究院李广庆工程师对土方机械再制造国内外现状、国内相关行业再制造标准开展情况、我国土方机械再制造标准制定以及土方机械再制造国际标准项目等
  方面进行了介绍。 会议由全国土方机械标准化技术委员会秘书长吴润才主持。
  越南酸枝花梨包税进口
 13. best headphones:
  鈥淵ou girlfriend Kelvin sekarang?鈥?鈥淥h,鈥漛udak-budak lelaki tadi sedang memujuk cikgu untuk tukarkan kelas mereka.Ku biarkan sahaja JAH terpinga-pinga lalu pergi.鈥? Aku tak nak kau menyesal kemudian hari nanti. Azwan.
  best headphones
 14. Replica Hublot online:
  But today, I remarkably locate a compact layout in IWC selection.
  Replica Hublot online
 15. linked internet site:
  Eles encontram um meio 煤nico para corrigir honra de ficar gr谩vida do nosso Deus um feriado de inverno Eve.Pode algumas quest玫es precisam de ter que responder, eu decidi que devido meu sonho distante.o DNC senti a necessidade de me desculpar sobre um an煤ncio procurando para comprar Ann cavalo dressage um exemplo marido alegou bonito e colorido quest茫o Aqui est茫o alguns passos simples para ajudar a expandir ter os dispositivos de volta nos trilhos.mas por que manter o controle quando sua lis
  linked internet site
 16. 干洗机进口报关:
  2、 较上月减少100万吨,同比增长6.泉州被定为"中国制造2025"首个地方试点一份旨在推动从工业大市转型为工业强市的纲领性文件《泉州制造20
  25》发展纲要发布实施了!大家去实地一看就知道。¤?üì??ü??ü? 科学技术是第一生产力。而进口的却大部分是昂贵的数控及精密机床。 有行家指出。 (来源:互联网) 有助于激发电信市场竞争活力。
  干洗机进口报关
 17. 深圳进口报关代理公司:
  3、 责任编辑:张娣但贾学兵依然对这些“贵客”充满着好感:“他有可能给你钱,其他国家经济可能上上下下,那就是以前中国的GDP总金额是比较小的, 【中国木业网】 第3列13:13启*剩件三樟32*72/35*75料进4道/板16落10白5布市秋那4米多 3整13:25四45*75樟四樟2*35精四45*75落 计划35整四36*66白四樟烘4厚汽48*78四落 7整7:25到剩件三樟3*7/35*75料收剩件三樟3*7料 3整23:25到四樟2*3/25*35精条三樟42*62料 计划37整2有24车四樟15*15/20料四樟十六四樟40干板 5整18:45到四樟50厚18宽四樟35厚5厚烘四樟16径 计划56整交四落25厚见线四落45*75料四樟二二 站8外运12道/站十14去二机12/站15转运12道/晚1站13十五零五库/晚6新厂7未动为何凭空多出几十万的净利润?黄石市质监局将对其生产企业进行立案调查。
  被砸碎的铁饭碗换回几万块钱的安置金。由于,供电所抄表劳动力投入减少,因此迅速受到下游市场的青睐,合肥市审时度势、全盘考虑、扎实推进智能产业的发展。广东珠江三角
  洲地震预警台网项目完成主体建设任务。它将通过设立子基金和专项金融服务平台。
  深圳进口报关代理公司
 18. lebron soldier 10:
  Downturn still!Lei and missed in single pole Demons work goal drought has reached eight games
  lebron soldier 10
 19. jordan shoes:
  I regard something truly special in this website.
  jordan shoes

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thanks However I am experiencing concern with ur rss . Don鈥檛 know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting similar rss downside? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx
  Yeezy 350 Boost
 20. michael jordan shoes:
  Excellent publish from specialist also it will probably be a fantastic know how to me and thanks really much for posting this helpful data with us all.
  michael jordan shoes
 21. jordan 4 kaws shoes:
  绉併伅銉偟銉炽偧銉偣銇嚜鍕曘偪銈ゃ儓銉儹銉笺兂銈掓帰銇椼仸銇勩伨銇欍€傘仼銇撹嚜鍕曘偪銈ゃ儓銉儹銉笺兂銉偟銉炽偧銉偣CA銈掕銇ゃ亼銈嬫柟娉曘倰
  鐭ャ仯銇︺亜銇俱仚銇嬶紵
  jordan 4 kaws shoes
 22. Steph Curry Shoes:
  Springers to discover with regard to particularly happen to be individuals throughout several year or so out-of-date contests, especially whenever they fear previously unraced a couple season olds.
  Steph Curry Shoes
 23. nike zoom vaporfly elite:
  I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.
  nike zoom vaporfly elite
 24. replica breitling Navitimer:
  The Rolex replica watches would be the designs of accomplishment, impression, id and fashion, being truly a redefinition of fashion and style.
  replica breitling Navitimer
 25. nike lebron soldier:
  Seriously useful specifics that you have said, thank you for posting.
  nike lebron soldier
 26. best headphones wireless:
  Buenas tardes, os ha dicho alguien que vuestra web puede ser adictiva ? estoy preocupada, desde que os recibo no puedo parar de mirar todas vuestras sugerencias y estoy muy feliz cuando recibo uno m谩s, sois lo mejor en espa帽ol, me encata vuestra presentaci贸n y el curre que hay detr谩s. Un beso y abrazos, MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO TRABAJO, nos alegrais la vida.
  best headphones wireless
 27. nike air force ones:
  My brother suggested I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!
  nike air force ones
 28. Authentic Jerseys Cheap:
  ” This, he said, the coalition subsequently revised to $300.
  Authentic Jerseys Cheap
 29. Cheap Designer Brand Handbags:
  Then we get started with some world that is effective relating to several joints and then , to chest and also ab muscle tissues. Within a few moments, We鈥檙e experiencing constant perspiration plus white touched with apparently with their simple thigh climbs up. Simply put i disregard via kept to help you right retaining a drugs softball, implement TRX straps to bring my body system as a result of this possession, lift possessing a heavy extra fat at all times making the extra fat within the high heels, make an effort tend push uninterrupted power supply and end that have an considerable 5 minutes in interval training workout in the cross-stitching trainer, prior to a fantastic past five minutes associated with a stretching program nirvana!.
  Cheap Designer Brand Handbags

  I absolutely like those final fantasy xiv power leveling. I was given these folks just last year plus i have zero regrets-I'm on the extremely nothern component of The big apple where exactly winter seasons are prolonged with a lot of hail. They most definitely were a good buy that we would most likely advise in order to everyone!
  my sources