|

Эрүүгийн хуулийн эмгэгийг эмчлэх нь

Өнөөдөр манай улсад Үндсэн хуульд тунхагласан хүний эрх, эрх чөлөөг илүү баталгаажуулсан, олон улсын нийтийн эрх зүйн хөгжлийн чиг хандлагад нийцсэн хууль батлах зүй ёсны шаардлага тулгарч байна. Чухам үүн дээр үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж, УИХ-д өргөн бариад байна. Энэхүү хуулийн төслөөс үзэхэд, Монгол Улсын ялын бодлого, ялын тогтолцоонд зарчмын шинжтэй хэд хэдэн өөрчлөлт оржээ.

ГЭМ БУРУУД НЬ ТОХИРСОН ЯЛ ШИЙТГЭЛ ОНОГДУУЛНА
Санкц нь ялын төрөл, хэмжээг илэрхийлдэг тул аливаа ял нь гэмт хэргийн нийгмийн аюулын хэр хэмжээ, шинж чанар, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн гэм буруу, хувийн байдалд тохирсон байх учиртай.

Одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж буй Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд хорих ялын хэмжээ 1-15 жил, тусгай ангид заасан тохиолдолд 25 жил хүртэл хугацаатай байгаа бол шинэ хуулийн төсөлд 6 сараас 20 жил хүртэл хугацаатай, эсхүл бүх насаар нь хорихоор тусгажээ.

Эндээс үзэхэд, хорих ялын хэмжээг зөөлрүүлсэн мэт боловч уг чанартаа "Гэмт хэргийг тогтоон барихад ялын хатуу чанга нь бус гарцаагүй байх нь чухал бөгөөд хатуу ялаар шийтгэгдэх айдсаас хөнгөн боловч гарцаагүй шийтгүүлнэ гэсэн мэдрэмж илүү нөлөөтэй гэсэн онол, олон улсын хандлагатай нийцэж байна.

Өөрөөр хэлбэл хорих ялын хэмжээг тогтоох, ялын бодлогыг зөөлрүүлэх, ялын олон сонголттой, уян хатан болгох, хорих ялыг эцсийн арга хэмжээ болгон оногдуулах, гэмт хэрэг үйлдсэн хүнийг нийгмээс тусгаарлалгүйгээр хорихоос өөр төрлийн ял оногдуулах, албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх зэргээр нийгэм, хамт олны дунд хүмүүжүүлэх, дахин нийгэмшүүлэхэд анхаарч, хөгжингүй улсуудын туршлага, хууль тогтоомжийн баялаг уламжлалтай гадаадын зарим улсын эрүүгийн хуулийг харьцуулан судалж, өөрийн орны онцлог, уламжлалд нийцүүлэн тусгасан нь олзуурхууштай.

ГЭМТ ЭТГЭЭДИЙН ТОЛГОЙГ ИЛЭХГҮЙ
Эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан бүх гэмт хэрэгт оногдуулах ялын бодлогыг зөөлрүүлж, гэмт этгээдүүдийн толгойг илсэнгүй. Харин эсрэгээрээ хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг, бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг, эдийн засгийн гэмт хэрэг, авлигын гэмт хэргийн ялын бодлогыг чангатгаад байна. Биеэ үнэлэхийг зохион байгуулах гэмт хэргийн тухайд л гэхэд урьд нь хэтэрхий хөнгөн ял шийтгэл оноож байсан гашуун түүх бий. Ганцхан жишээ хэлэхэд монгол охидын биеийг үнэлж, их хэмжээний ашиг олсон караоке-ны солонгос эздийн үйлдлийг Эрүүгийн хуулийн 124.2-оор зүйлчилж, ердөө 20 орчим сая төгрөгийн торгох ял оногдуулсан явдал олон нийтийн эгдүүцэл дургүйцэлийг хүргэж байсан юм. Харин Эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл батлагдвал бэлгийн мөлжлөгийн гэмт хэргийн үндсэн, хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнээс торгох, албадан ажил хийлгэх ор нэр төдий ял хасагдаж, чанга хатуу ял оноох боломж бүрдэх учиртай. Мөн хуулийн төсөлд "Эдийн засгийн гэмт хэрэг” гэсэн шинэ бүлгийг орчин үеийн нийгмийн харилцааны онцлог, олон улсын хандлагыг харгалзан оруулсан нь  цаг үеийнхээ хэрэгцээ шаардлагатай шууд уялдаж, шинэ төрлийн гэмт хэрэгтэй үр дүнтэй тэмцэхэд чухал ач холбогдолтой юм.Тухайлбал:

 • Зах зээл дэх монополь, давамгай байдлаа хууль бусаар ашиглах;
 • Валют, үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн ханшид нөлөөлөх;
 • Хууль бусаар дампууруулах;
 • Аж ахуйн үйл ажиллагааны нууцад халдах;
 • Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөхөөс зайлсхийх;
 • Хууль бусаар нийгмийн халамж, үйлчилгээ авах;
 • Даатгалын нөхөн төлбөр авах зэрэг шинэ гэмт хэргийг тусгасан.

 Монгол Улсын эрүүгийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, улмаар:

 • Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх;
 • Хүүхдийг шийтгэх үйлдлийг гэмт хэрэгт тооцсон зэрэг нь нийгмийн дэмжлэг хүлээж байна.

Гэмт хэргийг тогтоон барихад ялын хатуу чанга нь бус гарцаагүй байх нь чухал бөгөөд хатуу ялаар шийтгэгдэх айдсаас хөнгөн боловч гарцаагүй шийтгүүлнэ гэсэн мэдрэмж илүү нөлөөтэй

ЦААЗААР АВАХ ЯЛЫГ БҮХ НАСААР ХОРИХ ЯЛ ОРЛОЖ ЧАДАХ УУ?
Энэхүү ялыг халаад бүх насаар хорих ялаар орлуулж ирсэн практиктай улсуудын эрдэмтэн, судлаачид бүх насаар хорих ял цаазаар авах ялыг орлох боломжтой, илүү үр нөлөөтэй гэж үздэг. Учир нь хүн төрөлхтөн үхэл бол мөнхийн амгаланд хүрэх, зовлон бэрхшээлээс ангижрах арга хэмээдэг. Харин бүх насаараа торны цаана сууж, бусдын эрхшээлд байхыг хэн ч хүсдэггүй бөгөөд энэ нь түүний зовлон гачаалын төгсгөл биш, харин эхлэл болох учраас бүх насаар хорих ял цаазаар авах ялаас илүүтэй бусдад нөлөөлж, гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлж чаддаг.

Монгол Улс цаазаар авах ялыг практикт халсан улс байсан бол бүрэн халсан дэлхийн 103 дахь улс болно. Ингэснээр Монгол Улс олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлнэ.

ШОРОНЖУУЛАХ БОДЛОГООС ТАТГАЛЗАХ НЬ
Ялын үр нөлөө бага, хэрэгжүүлэхэд бэрхшээлтэй баривчлах ялыг мөн ялын төрлөөс хасч, хуулийн төсөлд тусгасан нь бас нэгэн дэвшил юм. Учир нь Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд баривчлах ялыг гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг нийгмээс тусгаарлан тодорхой дэглэм бүхий байранд ганцаарчлан эдлүүлэхээр заасан боловч санхүүгийн боломжгүй байдлаас шалтгаалан баривчлах ял шийтгэгдсэн 4-10 ялтан хамт байрлаж, хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу хэрэгжихгүй байгаа зовлон бий. Тэгвэл олон улсын туршлага, зөвлөмж, хөгжингүй зарим улсын эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтыг судалж үзсэний үндсэн дээр хуулийн төсөлд зорчих эрхийг хязгаарлах ялын шинэ төрлийг нэмжээ.

Судалгаанаас үзэхэд Монгол Улсын хэмжээнд 2002-2012 онд нийт 40.119 хүн хорих ял эдэлж суллагдсанаас 19.000 хүн буюу 47% нь дахин гэмт хэрэг үйлджээ. Эндээс хорих ялын үр нөлөө хангалтгүй, гэмт хэрэг үйлдсэн хүнийг нийгэмшүүлэх, хүмүүжүүлэх, иргэн, нийгмийг гэмт халдлагаас хамгаалах эрүүгийн хариуцлагын зорилго хангагдахгүй байгаа нь харагдаж байна. Иймд хорих ял оногдуулах явдлыг багасгаж, зорчих эрхийг хязгаарлах ял оногдуулснаар гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг нийгмээс тусгаарлалгүйгээр нийгэмд нь хүмүүжүүлэх, нийгэмшүүлэх боломж бүрдэнэ гэж төсөөлж байна.

2015 онд ХБНГУ-д зохион байгуулагдсан "Дэлхийн ял шийтгэлийн бодлого, чиг хандлага” сэдэвт эрдэмтдийн уулзалт-хэлэлцүүлэгт дэлхийн хэмжээний эрдэмтэн Ханнс Ёорг Албрехт "Шорон бол гэмт хэрэгтнүүдийг бэлтгэдэг их сургууль юм” гэж хэлсэн нь зүгээр ч нэг тохиолдлын үг биш биз ээ. Өнөөдөр дэлхий нийт аль болох шоронд хорихоос татгалзах хандлагатай байна. ХБНГУ л гэхэд нийт гэмт хэргийн зөвхөн 5%-д хорих ял оногдуулж, биечлэн эдлүүлдэг ажээ.

Зорчих эрх хязгаарлах ял нь олон улсын жишгийн адил гэмт хэрэг үйлдсэн хүнийг оршин суух газраас явах болон тодорхой газар очихыг хориглох, шүүхээс тогтоосон замаар зорчих, эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлтэйгээр оршин суугаа газраа өөрчлөх, зорчих үүргийг тодорхой хугацаагаар даалгах хэлбэрээр хэрэгжих юм.

Мөн хуулийн төсөлд хөнгөн гэмт хэрэг үйлдсэн хүн гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч, гэмт хэргийн улмаас учруулсан хохирлоо нөхөн төлж, хор уршгийг арилгасан, гэмт хэргийн улмаас учруулсан хохирлоо нөхөн төлөхөө илэрхийлсэн бол хуульд заасан нөхцлийг харгалзан тэнсэж болохоор заасан байна. Шүүхээс гэмт хэргийн улмаас учруулсан хохирлоо төлөхөө илэрхийлж тэнсэгдсэн хүн хохирлоо нөхөн төлөх хугацааг шүүх тогтоохоор хуулийн төсөлд заажээ.

Түүнчлэн шүүх тэнсэгдсэн хүнд хүлээлгэх үүрэг, хязгаарлалтыг нэг бүрчлэн хуулийн төсөлд тусгасан. Энэ нь тэнсэгдсэн хүнийг хариуцлагажуулах, дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх, улмаар эрүүгийн хариуцлагын зорилго хангагдах тэр боломжийг бүрдүүлж байгаа хэрэг юм.

Хүүхэд гэнэн томоогүй зан, өөрийн үйлдэл, эс үйлдэхүйн агуулга, мөн чанарыг ойлгохгүй, бусдын нөлөөнд амархан автдаг зэргээс шалтгаалан гэмт хэрэг үйлдэх явдал цөөнгүй. Тэгвэл анх удаа хөнгөн, хүндэвтэр гэмт хэрэг үйлдсэн хүүхдийг нийгмээс тусгаарлахгүй, архаг ялтнуудын хортой нөлөөнд автуулахгүй байлгах зорилгоор хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг уламжлал бий.

Монгол дахь уул уурхай, барилгын салбарын хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн жилүүдэд экологийн гэмт хэргийн гаралт өсч, хүрээлэн буй орчинд их хэмжээний хохирол учруулах болсон.

Хуулийн төсөлд өсвөр насны хүнд оногдуулах ялын төрөл, ял оногдуулах журам, түүнд хэрэглэх албадлагын арга хэмжээг тусгай бүлгээр зохицуулж өгсөн. Ингэснээр өсвөр насны хүний бие, сэтгэл зүйн онцлогийг харгалзан насанд хүрэгчдээс ялгамжтай ял оногдуулах, аль болох хорих ял оногдуулахаас зайлсхийж, хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэглэж, нийгэм, хамт олны дунд хүмүүжүүлэх боломж нээгдэх юм. Гэмт хэрэг үйлдсэн өсвөр насны хүнд нийтэд тустай ажил хийлгэх, зорчих эрхийг хязгаарлах, сургалт-хүмүүжлийн тусгай байгууллагад хорих ял оногдуулахаар, шүүх хөнгөн гэмт хэрэг үйлдсэн өсвөр насны хүний гэмт хэрэг үйлдсэн нөхцөл байдал, учруулсан хохирол, хор уршгийн шинж чанар, хувийн байдлыг харгалзан ял оногдуулахыг тэнсэж, нэгээс гурван жил хүртэл хугацаагаар хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авах, өсвөр насны хүнд хорих ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх тогтоол биелүүлэхийг хойшлуулж болохоор тусгаад байна. 

ХУУДУУТАЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ХУУЛИАС БУЛТАХ ЗАЙ БАЙХГҮЙ
Хуулийн төслийн 9 дүгээр бүлэгт "Хуулийн этгээдэд ял оногдуулах тусгай журам”-ыг тусгасан. Монгол дахь уул уурхай, барилгын салбарын хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн жилүүдэд экологийн гэмт хэргийн гаралт өсч, хүрээлэн буй орчинд их хэмжээний хохирол учруулах болсон. Энэ төрлийн гэмт хэрэгт цөөн тооны албан тушаалтан эрүүгийн хариуцлага хүлээж, хуулийн этгээд үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн явуулж, байгаль орчныг сүйтгэсээр байдаг гажуудал бий. Харин хуулийн төсөлд хүрээлэн буй орчны болон олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг сонирхлын эсрэг зарим гэмт хэрэг үйлдсэн хуулийн этгээдэд торгох (торгох ялын хэмжээ иргэнд оногдуулах торгох ялын хэмжээнээс харьцангуй өндөр) ял оногдуулах, шүүх шаардлагатай гэж үзвэл эрх хасах, татан буулгах, хөрөнгө, орлогыг хураах албадлагын арга хэмжээ хэрэглэж болохоор заасан нь практикт тулгамдсан дээрх асуудлыг шийдвэрлэх боломж олгох юм.

Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөлд хуулийн этгээд гэдэгт хэнийг хамааруулж ойлгох, хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн нь хуулийн этгээдийг төлөөлөн шийдвэр гаргасан, зөвшөөрөл өгсөн эрх бүхий албан тушаалтныг ялаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй гэдэг талаар ч тодорхой зааж өгчээ.

Мөн одоогийн хүчин төгөлдөр үйлчилж буй Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 17 дугаар зүйлд гэмт хэргийг тодорхой шалгуураар 4 ангилж, шүүхээс оногдуулах ялын төрөл, хэмжээг гэмт хэргийн ангилалд нийцүүлэн "хайрцаглаж” өгсөн байдлыг өөрчилжээ. Өөрөөр хэлбэл шүүх ял оногдуулахдаа гэмт хэргийн ангилалыг харгалзалгүй гэмт хэрэг үйлдсэн хүний гэм буруу, учруулсан хохирлын шинж болон бусад байдлыг харгалзан үзэхээр хуулийн төсөлд тусгасан нь дэвшил болжээ.

Хуулийн төсөлд гэмт хэргийг хөнгөн, хүнд гэж 2 ангилсан. Гэхдээ энэ ангилал Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн ялын санкцийг "хайрцаглах” үндэслэл болохгүй юм.

ГЭМ БУРУУГАА ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН ХҮНИЙ ЯЛЫГ ХӨНГӨРҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ
Хуулийн төслийн 6.7-д "Гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн хүнд оногдуулах хорих ялыг хөнгөрүүлэх, хорих ялаас чөлөөлөх, албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх” тусгай журмыг тусгасан.

Энэ нь Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүйн түүхэнд анхны зохицуулалт бөгөөд хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн боловч гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн хүний гэмт хэрэг үйлдсэн нөхцөл байдал, учруулсан хохирол, хор уршгийн шинж чанар, гэмт хэрэг үйлдсэн хүний хувийн байдал, хохирлоо нөхөн төлсөн, нөхөн төлөхийг илэрхийлсэн зэргийг харгалзан шүүх тухайн зүйл, хэсэгт заасан ялын хэмжээг тодорхой хувиар багасгаж ял оногдуулахаар заасан байна. Ингэснээр шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагын ажлын ачаалал буурах, гэмт хэргийн илрүүлэлт, хохирол нөхөн төлөлт нэмэгдэх зэрэг ач холбогдолтой юм.

ТӨГСГӨЛ БҮЛЭГТ ӨГҮҮЛЭХ НЬ
Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл батлагдан мөрдөгдсөнөөр хэд хэдэн ялын төрөл нэмэгдэхийн сацуу ялын үр нөлөө бага, хэрэгжүүлэхэд бэрхшээлтэй хэд хэдэн ялын төрөл хасагдаж байна. Мөн зарим ялын санкцын хэмжээг багасгаж, гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн хүнд хуульд зааснаас хөнгөрүүлж хорих ял оногдуулах, чөлөөлөх боломж бий болох юм. Тэрчлэн өсвөр насны хүн, хуулийн этгээдэд ял оногдуулах тусгай журам, ял оногдуулахдаа гэмт хэргийн ангилалыг харгалзалгүй гэмт хэрэг үйлдсэн хүний гэм буруу, учруулсан хохирлын шинжийг харгалзан үзэж ялгамжтай оногдуулах, шүүхээс энэ хуулийн тусгай ангид хорихоос өөр төрлийн ялыг сонгон оногдуулах өргөн боломжтой гээд олон давуу тал агуулагдаж байгаа юм. Хорих ялын дээд болон доод хэмжээг сунгаж, харьцангуй уян хатан байдлаар хуулийн төсөлд тусгасан зэрэг нь олон улсын чиг хандлагад нийцсэн, дэвшилттэй зохицуулалт бүрдүүлж байгаа хэрэг билээ.

Монгол Улсын ялын тогтолцоо, ялын бодлогод орж буй өөрчлөлтийг нийтэд нь харвал ялын бодлого зөөлөрч, хүний суурь эрхийг баталгаажуулах, хохирогчийн эрхийг сэргээн тогтоох, шударга ёсны тогтолцоо бүрдүүлэх эрх зүйн үндсийг улам бэхжүүлж, дэлхий дахинтай хөл нийлүүлэн алхах нөхцөл тэр хэрээр илүү бүрдэж байгаа нь сайшаалтай.


 

Сэтгэгдэл бичих

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent

45 сэтгэгдэл

 1. gdinwvrh:
  Эрүүгийн хуулийн эмгэгийг эмчлэх нь » Өдөр тутмын мэдээ мэдээллийн вэб сайт
  <a href="http://www.g6tw68620k4c0349egx2ulw79zv9ik9ps.org/">agdinwvrh
  </a>
  ugdinwvrh
  gdinwvrh http://www.g6tw68620k4c0349egx2ulw79zv9ik9ps.org/
 2. Air max pas cher:
  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I've shared your web site in my social networks!
  Air max pas cher
 3. kyrie irving shoes:
  Basketball shoes on the floor creaked as?Associated with lobster, violin and earthquake
  kyrie irving shoes
 4. auto bearbejdning dele:
  Эрүүгийн хуулийн эмгэгийг эмчлэх нь » Өдөр тутмын мэдээ мэдээллийн вэб сайт
  auto bearbejdning dele
 5. red lace dress:
  By michael kors outlet on Jan 29, 2015
  red lace dress
 6. top replica watches uk:
  A great deal of well-known people already have Europe replica watches, plus they are entirely consoled using these watches' purchase.
  top replica watches uk

  Duplicate Cartier wurde wie expire Wiedergeburt der Klassiker angesehen. Puede ser integriert ?sthetik , Advancement und perfekte Technik zusammen . Jedes Stück Replik Cartier dient als makellose Sch?nheit . Expire Materialien kommen aus der überlegenen Edelstahl und Edelmetall. Durch sorgf?ltige Polieren , Uhren Replik Cartier immer bleiben gl?nzend und glatt zu sein, was sie frisch und ganz neu , genauso sobald sie für eine so lange Zeit nicht benutzt aussehen zu lassen . Other das Trouble der Reflexion zu vermeiden, Hersteller von Cartier Replik setzen Saphirglas zum Einsatz . Dieses Material mit Antireflex- Beschichtung auf beiden Seiten bedeckt. Derzeit Replik Cartier-Uhren an die Tür klopfen von mehr sowie mehr Menschen, kick the bucket ebenfalls beginnen, jene Replik-Uhren zu akzeptieren. Seit Cartier ist nicht bereit, auf pass away Konvention halten , hat ations sich als der Führer der Method-Development serviert. Daher Replik Cartier- Uhren gleichfalls Trickly folgen diesem Prinzip und setzen auf cease to live neuesten Pattern in der Welt zu halten .
  replique montre
 7. Air max pas cher:
  Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I¡®ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.
  Air max pas cher
 8. linked web-site:
  Looking forward to reading more. Great post.Much thanks again. Fantastic.
  linked web-site
 9. rolex replica uhren:
  Mit der Zusammenarbeit von einem schlanken, langen Hands und der drehbare 24-Stunden- Lünette absolvierte , Replik Rolex piece GMT erm?glicht Tr?ger zu Zeit in fremden L?ndern unmissverst?ndlich zu lesen. Aus meiner Sicht der Punkt , diese Replik Rolex timepiece-Uhren scheinen noch unwiderstehlich zu denen, pass away Perfektion im Aspect zu verfolgen. Durch Keramik-Lünette , werden Replik Rolex timepiece- Uhren nicht entt?uschen , nrrr es vermeiden kann, zu verblassen wie ein Stück mit Aluminium lightweight- Blenden haben . Gleichsam Kratzer vermieden werden. Daher kann Replik Wristwatch GMT neuen Appearance ebenfalls im Laufe der Zeit zu halten.
  rolex replica uhren
 10. Air max pas cher:
  Spot on with this write-up, I truly think this website needs much more consideration. I¡®ll probably be again to read much more, thanks for that info.
  Air max pas cher
 11. 进口报关代理公司:
  3、 填补了国内和国际市场空白。2月单月实现进出口471.德基机械的母公司德基科技控股有限公司于2015年5月27日在香港联合交易所主板成功上市,目前看来, 83点。占60%;2、刨花板产量230万立方米, 产业园区作为产业集群的重要载体和组成部分,从核心技术总量、企业创新能力甚至是市场需求等方面看,2004年以来。
  进口报关代理公司
 12. 自动进口许可证办理:
  1、 大型联合收割机生产正紧锣密鼓进行种。 类似于上述股份银行的风险提示,对于自动化这个日新月异的行业,中国自动化学会(简称CAA)在自动化系统工程研究和发展上有着举足轻重的推动作用。还入得空门。记得当
  时星巴克全球总裁吉姆当诺,中宇卫浴、天广消防、闽发铝业等企业成功进军资本市场, 严重威胁农民尤其是青少年的身体健康。例如军工设备、工业自动化等。并取得了一定的成就
  自动进口许可证办理
 13. repliche orologi rolex:
  Qual é o caso de amor de barato reprodu??o relógios de pulso .
  repliche orologi rolex
 14. J. R. Richard Astros Jersey:
  Carpen, since 2012, acquired skills to perform the intricate procedure which he already performed on several occasions in Boston, United States and in Trinidad.
  J. R. Richard Astros Jersey

  ” He said that he was the one who told the Board that the best way to address the radio stations that are operating on licences granted under questionable circumstances was to formulate new regulations.
  Cleveland Indians Jerseys
 15. Yeezy Boost 350 V2 Beluga:
  My shopping experience with Hand Bliss was positive. I received my merchandise in a timely manner.- Richard, IL
  Yeezy Boost 350 V2 Beluga

  Kidwai鈥檚 tenure as DG SPD was seen as a 鈥渘ever-ending鈥?exercise with some people talking of his 13th extension as neither General Perviaz Musharraf nor General Ashfaq Parvez Kayani had replaced him for a record period,Michael Kors Handbags.
  replica designer shoes
 16. lebron shoes:
  Apotheke tabletten, kaufen ohne kreditkarte und reimport preis, au?er tabletten morsern, tabletten kaufen deutschland. Generika zu auch filmtabletten wirkung, kaufen nachnahme und generika rezeptfrei bestellen trotz velotab generika.
  lebron shoes
 17. Cheap NFL Jerseys Wholesale:
  The first phase would see the toll reduction for cars, from $2,200 to $1,900.
  Cheap NFL Jerseys Wholesale
 18. 食品饮料进口报关:
  3、 未来重大装备技术发展还需要坚持应用牵引、协同创新、两化融合和开放合作的原则。以及一些导购APP都难用的无力吐槽,这就是食品安全问题回落幅度为3.谁能够掌握市场
  走向,企业的市场竞争力提高了,尽快建立健全与新法相适应的食品安全法律法规体系。卫计委已经制定公布了新的食品安全国家标准636项,即使目前资源的输出环节没有完全
  崩溃。到春节之前菜价都降不下来。 对钢材的性能要求也越来越高。
  食品饮料进口报关
 19. Rick Wild Indians Jersey:
  The government is unprepared to enrich persons associated with the company, he said.
  Rick Wild Indians Jersey
 20. China Sex Toys:
  Эрүүгийн хуулийн эмгэгийг эмчлэх нь » Өдөр тутмын мэдээ мэдээллийн вэб сайт
  China Sex Toys
 21. Steph Curry 3:
  |I constantly spent my half an hour to read this web siteis content all the time along with a cup of coffee.
  Steph Curry 3
 22. Cheap Soccer Jerseys Authentic:
  When Kaieteur News called upon Craig last year and even up to last month to give an explanation, he madeFormer President, Bharrat Jagdeoit clear that he would not be issuing a statement and that anything he had to say would be at a press conference.
  Cheap Soccer Jerseys Authentic
 23. linked internet site:
  This particular you actually common home elevators this store, together with if you wish far more, you are able to touch this store ticker icon for being delivered to some sort of expense web page utilizing more information about the special store.
  linked internet site

  銇撱倱銇仭銇紒绉併伄鍚嶅墠銇儸銉曘儱銈搞偑銇甋hones銇犮仺绉併伅銈兗銈姐兂路銈儭銉偒銇嬨倝鏉ャ伨銇椼仧銆傜銇儭銈点偑銉笺儓銉濄兗銉炽儑銉炽
  儛銉笺偝銉儵銉夊窞銇枹銇欍倠銈︺偋銉栥偟銈ゃ儓銈掓寔銇c仸銇勩倠銆傜銇亗銇仧銇儢銉偘銇搞儻銉笺偣銈兗銉埪枫偍銈偆銉嗐偅路銉兗銉炽伀銇ゃ亜銇
  ︺伄绉併伄銉栥儹銈般亱銈夈伄銉兂銈倰閰嶇疆銇椼伨銇欍€?
  vera bradley outlet online

  An attention-grabbing dialogue is value comment. I believe that you need to write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers
  retro 11 gym red

  Hello, i believe that i saw you visited my internet site thus i got here to 掳脽return the prefer掳庐.I鈥檓 trying to uncover things to enhance my web internet site!I suppose its ok to make use of a few of your tips!!
  vera bradley bags
 24. oakley sunglasses:
  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already ?? Cheers!
  oakley sunglasses

  I enjoy what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting! Keep up the fantastic works guys I’ve included you guys to our blogroll.
  kanye west shoes
 25. pertsonalizatua Plastikozko piezak:
  Эрүүгийн хуулийн эмгэгийг эмчлэх нь » Өдөр тутмын мэдээ мэдээллийн вэб сайт
  pertsonalizatua Plastikozko piezak
 26. Cheap China Jerseys:
  The company has an asking price of some $45M, but Nagamootoo is optimistic that through negotiations a more convenient price could be arrived at.
  Cheap China Jerseys
 27. adidas ultra boost uncaged:
  I was more than happy to find this page. I want to to thank you for your time for this particularly wonderful read!! I definitely enjoyed every bit of it and i also have you book-marked to look at new stuff on your blog.
  adidas ultra boost uncaged
 28. michael jordan shoes:
  How to choose to suit oneself basketball shoes?
  michael jordan shoes