|

АРХАНГАЙ: Чанаргүй зээл 1.1 тэрбум төгрөг болжээАрхангай аймагт арилжааны дөрвөн банкны салбар иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудад үйлчилгээ үзүүлж байна. Монгол банкны мэдээгээр зээлийн өрийн үлдэгдэл240.0тэрбум төгрөг, анхаарал хандуулах зээл 1.5тэрбум, чанаргүй зээл 1.1тэрбум төгрөг болжээ.
2022 оны6дугаар сарын байдлаар банкууд37.7 мянган иргэд, аж ахуй нэгжид145.4тэрбум төгрөгийн зээл олгосон байна. Өнгөрсөн оны мөн үеийнхтэй зэрэгцүүлэхэд олгосон зээлийн хэмжээ44.4 хувь, зээлийн өрийн үлдэгдэл37.6 хувь нэмэгдсэн бол иргэдийн хадгаламжийн үлдэгдэл 13 хувь, чанаргүй зээлийн хэмжээ3.4 хувь, анхаарал хандуулах зээлийн хэмжээ16.5 хувь  тус тус  буурсан байна.
Оны эхний хагас жилд аймгийн хэмжээнд25иргэн 1.2тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээлэнд хамрагдсан байна.

0 сэтгэгдэл