|

Нийгмийн ажилтнуудад арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх сургалт өнөөдөр "Тамир" кино театрт эхэллээ

Нийгмийн ажилтнуудад арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх сургалт өнөөдөр "Тамир" кино театрт эхэллээ

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, боловсрол, эрүүл мэнд, хууль сахиулах, нийгмийн хөгжил, хүний эрхийг хангах зэрэг салбарт ажиллаж байгаа нийгмийн ажилтнуудыг хүн амын бүлгүүдтэй мэргэжлийн түвшинд ажиллах арга зүйд суралцуулах, мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг сайжруулах зорилгоор Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, ЕБС, МСҮТ, эрүүл мэндийн болон сум, багийн нийгмийн ажилтнууд, ШШГГ, ГБХЗХГ-ын гээд 100 гаруй нийгмийн ажилтнууд хамруулж байна.

Нийгмийн ажилтнуудад арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх сургалт өнөөдөр "Тамир" кино театрт эхэллээ

0 сэтгэгдэл