|

25 худгийг ашиглалтад оруулжээ

Хөдөөгийн хүн ам, мал сүргийг усаар хангах, бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2019 онд аймгийн хэмжээнд сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө, гадаадын төсөл хөтөлбөр болон малчдын хөрөнгөөр 22 инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худгийг шинээр гаргаж,3 худгийг засварлан нийт 25 худгийг ашиглалтад оруулсан байна. Ингэснээр230 гаруй өрхийн 50 гаруй мянган толгой мал, 29.8 мянган га бэлчээрустай болжээ.

Аймгийн хэмжээнд нийт малчин өрхийн 60 орчим хувь нь усаар хангагдсанбабусад өрх худаг уст цэгээс алслагдсан байдалтай өвөлжиж байна.

 

Энэ онд шинээр 50 орчим уст цэгийг гаргахаар төлөвлөжээ.


0 сэтгэгдэл