|

Бодлогын хүү банкуудыг угждаг хэрэгсэл үү?

Бодлогын хүү банкуудыг угждаг хэрэгсэл үү?

 


Монголын эдийн засгийг залдаг бодлогын хүү гэгч маш чухал зүйлийн талаар улстөрчид, эдийн засагчид ам уралдан ярьдаг. Policy rate буюу бодлогын хүү гэдэг нь төв банк суурьтай банкны тогтолцоотой аль ч улсад мөнгөний бодлогын хамгийн гол хэрэгсэл гэдэг нь үнэн.  Гэхдээ бодлогын хүү нь эерэг эсвэл сөрөг үр дүн өгөх нь бодлогын хүүг юу гэж тодорхойлох, ямар арга хэмжээ авахаас хамаардаг.  Өөрөөр хэлбэл, төвбанк нь мөнгөний бодлого тэр дундаа бодлогын хүүгээр дамжуулаад  улсынхаа эдийн засгийг унагах эсвэл босгоход ихээхэн нөлөөлж чадна гэсэн үг. Төвбанк гэдэг аливаа улсын улс төр, эдийн засагт голлон тоглогч институт.

Монголбанкнаас бодлогын хүүгээрээ дамжуулан авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд нь үр дүнгээ өгдөггүй. Зарим тохиолдолд бүр сөрөг үр дагавар авчрах нь түгээмэл ажиглагддаг. Үүнийг сүүлийн гурван жилд 30 хувь, өнгөрсөн хоёр сарын хугацаанд сард  5-6 хувиар унасан төгрөгийн тогтворгүй байдал, банкны салбарын хэт өндөр ашиг болоод бизнесийн бусад салбарын уналтын үзүүлэлтээс  харж болно. Асуудал юундаа байна вэ гэвэл манай улсын банкны системийн хачирхалтай тогтолцоо болоод бодлогын хүүг ойлгох ойлголтын зөрүүд буй.  Олон улсын төвшинд бодлогын хүүг томъёолсон ухагдахуун, ойлголт  болон  Монголд  юуг бодлогын хүү гэж үздэгийн хооронд том ялгаа, зөрүү байгаа аж. Олон улсын төвшинд, ер нь эдийн засагт бодлогын хүү гэдэг нь арилжааны банкууд заавал байх нөөцөө хангах үүднээс өдөртөө  өөр хоорондоо зээлдүүлдэг мөнгөнд ногдуулдаг хүүг хэлдэг. Энэ бодлогын хүү нь мөнгөний бодлогын чухал хэрэгсэл болдог bank rate буюу төвбанкнаас арилжааны банкуудад өгдөг зээлийн хүүг зохицуулдаг.  Харин манайд бол төвбанк нь арилжааны банкнуудаас зээл авч түүндээ төлж буй хүүг бодлогын хүү хэмээн нэрлэдэг.

 

Ихэнх эдийн засагч бодлогын хүүний талаар буруу, зөрүү ярьдаг. Бодлогын хүүгээр зохицуулан авсан арга хэмжээнүүд нь яагаад үр дүнгээ өгөхгүй байгааг үндэслэлтэй тайлбарлаж чаддаггүй нь нэг талаас бодлогын хүү гэж чухам юуг хэлээд байгааг сайн ойлгодоггүйтэй  холбоотой.  Тиймээс  манайд ярьж буй бодлогын хүү болоод  холбогдох бодлогын арга хэмжээг бусад улсынхтай харьцуулах нь үнэндээ утгагүй зүйл.  Дэлхийн улс орнууд төвбанкнаас арилжааны банкуудад өгч буй зээлд ногдох хүүг (бодлогын хүү биш, дээр дурдсан bank rate) мөнгөний бодлогын  гол хэрэгслээ болгодог. Энэ нь үр дүнгээ өгдөг. Харин манайд энэ нь эсрэгээрээ ба хоёр өөр хэрэгсэл, хэрэгжилтийн механизм  тул харьцуулахад хүндрэлтэй.  Манай төвбанк арилжааны банкнаас авч буй зээлд төлж буй хүүгээ ихэсгэх багасгах (мөнгөний бодлогын хамгийн гол хэрэгсэл) замаар эдийн засаг, зах зээлээ хянадаг, хянадаг ч гэж дээ хянах гэж оролддог.  Төвбанк нь арилжааны банкуудад өндөр хүү санал болгон их хэмжээний зээл авч байгаа нь эдийн засгийг зохицуулах гэхээсээ аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ өрсөлдөгч болж байгаа хэрэг.  Нэг үгээр хэлбэл, Монголбанкны бодлогын хүү гэж нэрлээд буй хүү хэчнээн өндөр байна төдий чинээгээр банкууд эрсдэлгүй өндөр хүүгийн ашиг хүртэж, гадагш нь аж ахуйн нэгжүүдэд  зээл олгох шаардлага, хэрэгцээ бас нөөц нь багасана. Энэ нь арилжааны зээлийн хүүг өндөрт байлгах гол нэг нөхцөл нь болдог төдийгүй эдийн засгийг агшаах нөлөөтэй байдаг.  Харин бусад улсад бол бодлогын хүү өндөр байх тусмаа банкуудад ашиггүй, зээлийн өртөг өсч зээл олголт хумигдаж, эдийн засгийг агшаах нөлөөтэй.

Эндээс үзэхэд манай улсад хэрэгжиж  буй  бодлогын хүүгийн  эдийн засагт нөлөөлөх механизм  нь  тун хачирхалтай. Банкны тогтолцоо нь өөрөө эдийн засаг, бизнес гэхээсээ илүүтэй арилжааны банкны эрх ашигт үйлчилсэн шинжтэй байгаа юм.  Монголын эдийн засгийн өсөлт ба банкны ашигт ажиллагаа нь урвуу хамааралтай  байгаа нь энэхүү гаж гэмээр банкны тогтолцооны үр дагавар юм. Эдийн засгийн 10-17.5 хувийн өндөр өсөлттэй  байсан 2011-2013 онд банкны салбарын цэвэр ашиг 185-195 тэрбум төгрөгт эргэлдэж байсан бол эдийн засгийн өсөлт буурч  1-5 хувьд хүрсэн 2014-2017 онд  банкны салбарын ашиг тогтвортойгоор өсч 250-350 тэрбум  хүрснээс харахад бодлогын хүү нь үнэндээ банкуудын өндөр ашгийн эх үүсвэр болсон уялдаа буй юм. Хэдийгээр банкуудад ашиггүй байж болох ч бодлогын хүүг бууруулахад зээл олголт нэмэгдэж эдийн засагт эерэг үр дүн авчирдаг. Жишээ нь 2015 онд 13 хувь байсан бодлогын хүүг 2016 онд 12 хувь болгон бууруулахад  зээл олголт  11.8 их наядаас 12.6 их наяд хүрч даруй зургаан хувиар, 2017-2018 онд бодлогын хүүг  хоёр хувиар бууруулан 10 болгоход зээл олголт  даруй 15.8 их наяд хүрч өмнөх жилээс 17 хувиар өссөн байна.

 

Манай банкны системийн өөр нэг хачирхалтай онцлог гэвэл арилжааны банкуудаас  Монголбанк авч буй зээлийн эх үүсвэр нь ихэнхдээ Монголбанк өөрөө байдаг. Тухайлбал, арилжааны банкууд Монголбанкнаас 14 хувийн хүүтэй  зээл аваад (хоёр жилийн хугацаатай ЗГҮЦ 2017/01/11) тэр мөнгөөрөө эргүүлээд  18 хувийн хүү төлдөг төвбанкны үнэт цаасыг худалдан авах жишээтэй. Дөрвөн хувийн ашиг гэсэн үг.  Энэ хачирхалтай тогтолцоо нь өөрөө арилжааны банкуудын бизнесийн зээл гаргах үндсэн үүргийг хязгаарлаж буй юм.  Өнөөдөр Монголбанк 4.1 их наяд, Засгийн газар 3.4 их наяд, төр засаг маань нийт 7.5 их наяд төгрөгийн зээлийг арилжааны банкуудаас авч үүнийхээ  хүүд нь жилд 700-800 тэрбум төгрөг төлж байна.  Гэхдээ өөрөө өөрийгөө алдагдалтай зээлээр санхүүжүүлэхгүй байх, бодлогын хүүгээ бага төвшинд барьж арилжааны банкуудын ашгийн төлөө бус улсынхаа  эдийн засаг, бизнесээ дэмжих бодлого явуулах эрх бөгөөд орон зай, боломж нь Монголбанкинд өөрт нь бий.  Харин суурь  хямралын шинж нүүрлээд буй эдийн засгийг болзошгүй хүндрэлээс гаргах, тогтвортой, урт хугацааны хөгжлийг хангахад банкны салбарын тогтолцоонд томоохон шинэчлэл хийх шаардлага байгаа юм. Үүнд "Монголбанкны  бодлогын хүү” гэгч өөрсдийн зохиосон өнгөлөн далдлалттай механизмаар арилжааны банкуудын эрх ашгийг хамгаалсан бүтцийг засах, бодлогын хүү гэсэн ойлголтыг олон улсын ухагдахуунаар хэрэглэх, Монголбанк өөртөө алдагдалтай зээл өгөх замаар банкуудыг дэмжиж арилжааны зээлийн хүүг өндөр байлгадаг бодлогыг хориглох арга хэмжээ орно. Эцэст нь дүгнээд  хэлэхэд Монголын эдийн засаг унах, унагаах, сэхэх, сэхээх  нь Монголбанкнаас явуулж буй мөнгөний бодлогоос, мөн шаардагдаж буй шинэчлэлийг хийх эсэхээс ихээхэн хамааралтай байгаа юм.

Эдийн засагч Х.Батсуурь

Эх сурвалж: "Зууны мэдээ” сонин


Сэтгэгдэл бичих

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent

41 сэтгэгдэл

 1. michael kors outlet:
  I truly wanted to send a small note to be able to express gratitude to you for all the superb hints you are writing on this website. My particularly long internet look up has now been recognized with reliable facts and strategies to go over with my friends and classmates. I would express that many of us site visitors actually are really lucky to dwell in a notable website with very many marvellous individuals with useful tactics. I feel very grateful to have encountered your entire web site and look forward to some more awesome moments reading here. Thanks once more for a lot of things.
  michael kors outlet http://www.outletmichael-kors.us.com

  Thanks for all your hard work on this web page. My niece loves participating in investigations and it is easy to see why. My spouse and i learn all regarding the dynamic manner you provide rewarding suggestions through this blog and as well as recommend participation from other individuals on this subject so our favorite girl is now learning a great deal. Enjoy the remaining portion of the year. You're the one performing a useful job.
  adidas yeezy boost http://u.to/_jX_Dw
 2. hermes belt:
  I intended to draft you a very small note to finally thank you once again for the magnificent basics you've featured in this article. It has been really seriously generous of people like you giving unhampered exactly what a lot of folks would've offered for sale for an electronic book to end up making some dough on their own, chiefly now that you could possibly have done it in the event you decided. The suggestions in addition worked to become great way to realize that other people online have the identical desire just like my personal own to know more related to this matter. I think there are a lot more fun moments in the future for folks who discover your blog post.
  hermes belt http://www.hermesbelts.co.uk
 3. fitflops sale:
  I intended to write you this little bit of note just to thank you once again with the great tips you've discussed in this case. It's quite tremendously open-handed with people like you to deliver easily all many individuals could have distributed for an e book to get some dough for their own end, certainly considering the fact that you could have tried it in the event you considered necessary. These points also served to be a good way to fully grasp that the rest have similar keenness really like mine to realize a little more regarding this problem. I know there are numerous more enjoyable occasions in the future for folks who look over your blog.
  fitflops sale http://www.fitflops-saleclearance.us.com
 4. nike sneakers:
  I needed to write you this little bit of note in order to thank you very much yet again for the pleasing solutions you have documented in this case. It has been remarkably open-handed with people like you to convey openly exactly what many of us could have supplied as an e-book to help with making some bucks for themselves, mostly now that you could possibly have done it in case you considered necessary. The tricks as well acted like the fantastic way to fully grasp that someone else have the identical interest much like mine to understand whole lot more in regard to this condition. I'm certain there are numerous more enjoyable periods ahead for individuals that looked over your blog.
  nike sneakers http://www.nikesneakers.us.com
 5. yeezy boost:
  Thanks a lot for providing individuals with an exceptionally special chance to read articles and blog posts from this site. It's always so enjoyable and as well , stuffed with a great time for me personally and my office fellow workers to search your site at a minimum 3 times in one week to learn the latest tips you have got. And indeed, I am also actually astounded considering the very good thoughts you give. Certain two tips in this posting are indeed the most effective we have had.
  yeezy boost http://www.yeezyboost-350.uk
 6. jordans:
  I and my guys were digesting the best thoughts on your site and all of the sudden developed a horrible feeling I had not thanked the website owner for them. My people are actually as a consequence very interested to read all of them and have in effect in reality been taking pleasure in those things. I appreciate you for truly being quite accommodating and then for picking variety of amazing guides millions of individuals are really desirous to be aware of. Our sincere regret for not expressing gratitude to sooner.
  jordans http://www.nikejordans.us.com

  I as well as my friends happened to be reading the great tricks found on your web page and immediately I had a horrible suspicion I had not expressed respect to you for those secrets. The men came totally very interested to learn them and now have definitely been having fun with these things. Thanks for turning out to be well accommodating and also for having this sort of essential issues most people are really desperate to be aware of. Our own honest apologies for not expressing appreciation to you sooner.
  adidas yeezy boost http://tiny.gl/yzyinc
 7. off-white:
  I simply desired to appreciate you once more. I am not sure what I could possibly have used in the absence of these techniques discussed by you on such a area of interest. It has been a terrifying scenario in my view, but spending time with the very specialised strategy you processed it took me to leap for fulfillment. I am happy for the support and hope you find out what a powerful job you happen to be getting into instructing the mediocre ones thru your webpage. Most probably you've never met any of us.
  off-white http://www.offwhite.us.com
 8. nike air max 2017:
  Thank you so much for giving everyone an extremely special opportunity to check tips from this website. It's usually very excellent and as well , jam-packed with a good time for me and my office peers to visit your blog at the very least 3 times every week to study the latest items you have. And indeed, I am just always satisfied concerning the splendid knowledge you serve. Some 1 tips in this article are truly the most effective I've ever had.
  nike air max 2017 http://www.nike-airmax2017.us.com
 9. zx flux:
  I simply wished to thank you very much once more. I am not sure the things I would've made to happen without the actual thoughts revealed by you over my question. Completely was a real difficult matter in my opinion, however , coming across your specialised approach you resolved that took me to jump over joy. Now i'm thankful for your work as well as hope you find out what a powerful job you have been carrying out teaching men and women through the use of a site. I am sure you have never come across all of us.
  zx flux http://www.adidaszxflux.com
 10. nike air max 2018:
  I together with my buddies were found to be digesting the great guides on the blog while instantly I got an awful suspicion I had not thanked the blog owner for them. All of the young men were consequently excited to learn them and have now simply been using these things. Thank you for simply being well accommodating and for having this kind of quality information most people are really desperate to learn about. Our honest regret for not saying thanks to you earlier.
  nike air max 2018 http://www.nikeairmax2018.us.com
 11. jordan 13:
  I intended to compose you a bit of remark so as to thank you very much again for the fantastic guidelines you've provided on this website. This is really open-handed with you to give freely all that many individuals would've distributed as an ebook to generate some money for themselves, specifically seeing that you could possibly have tried it in the event you considered necessary. These suggestions additionally served to become a easy way to be certain that other people have similar keenness just as my very own to see significantly more when considering this condition. I know there are lots of more pleasurable times in the future for individuals who read carefully your blog post.
  jordan 13 http://www.jordan13.us.com
 12. yeezy boost 350 v2:
  I as well as my buddies came reading through the best helpful tips from your web site and before long got a terrible suspicion I had not thanked the site owner for them. All the men appeared to be totally joyful to read through all of them and have now definitely been tapping into these things. I appreciate you for turning out to be quite kind and then for selecting this kind of awesome subjects most people are really desirous to understand about. My sincere regret for not expressing gratitude to you sooner.
  yeezy boost 350 v2 http://yon.ir/e3rOZ
 13. yeezy boost 350 v2:
  I have to point out my love for your kindness giving support to folks who really need guidance on that area. Your very own commitment to passing the message up and down had become pretty powerful and have in most cases made some individuals much like me to realize their objectives. This helpful tutorial means a lot to me and substantially more to my fellow workers. Regards; from all of us.
  yeezy boost 350 v2 http://www.yeezy-boosts.us.com
 14. off white clothing:
  My wife and i got now satisfied that Louis could carry out his studies by way of the precious recommendations he was given through your web site. It is now and again perplexing to just choose to be making a gift of methods that many many people could have been making money from. And we all fully grasp we now have the writer to appreciate for that. The main illustrations you've made, the straightforward site menu, the friendships you will aid to promote - it's got everything astounding, and it is assisting our son in addition to our family imagine that that matter is cool, which is extraordinarily fundamental. Thank you for all the pieces!
  off white clothing http://www.offwhite.us.com
 15. vans shoes:
  I and also my friends came examining the great tricks found on the website and so quickly came up with a terrible suspicion I had not thanked the web blog owner for those tips. These boys were certainly thrilled to study them and have in effect truly been taking advantage of these things. Many thanks for getting very accommodating and for deciding upon this sort of fabulous themes millions of individuals are really eager to understand about. Our honest apologies for not expressing gratitude to you sooner.
  vans shoes http://www.vans-outlet.us.com
 16. kyrie 3 shoes:
  Thanks a lot for giving everyone an extraordinarily memorable possiblity to read in detail from this blog. It is usually so pleasurable and full of a good time for me and my office fellow workers to visit your website more than thrice in a week to read the newest guides you have got. And of course, I am just at all times happy with all the extraordinary guidelines you give. Selected 2 tips on this page are certainly the most effective we have all had.
  kyrie 3 shoes http://www.kyrie3.us.com
 17. balenciaga shoes:
  I and also my guys appeared to be analyzing the excellent tricks located on your web site then the sudden came up with a horrible suspicion I never expressed respect to the site owner for those tips. All the ladies became certainly very interested to read them and have seriously been taking advantage of these things. Appreciation for genuinely so kind and then for going for varieties of notable ideas most people are really desirous to discover. My sincere regret for not expressing appreciation to earlier.
  balenciaga shoes http://www.balenciagashoes.us.com
 18. yeezy boost:
  Needed to post you the little bit of observation to give thanks as before for those magnificent thoughts you have documented on this site. This has been wonderfully generous with you giving unreservedly all that a lot of folks might have distributed for an e book to help make some dough for their own end, specifically since you might well have tried it in the event you decided. The tactics also acted like a great way to be certain that someone else have a similar eagerness the same as my own to realize a whole lot more when it comes to this issue. I am certain there are numerous more pleasant occasions in the future for folks who looked at your site.
  yeezy boost http://chilp.it/6b3a59f

  I enjoy you because of your whole hard work on this web page. My mother really likes conducting investigations and it is easy to understand why. We all know all concerning the powerful way you convey advantageous guidance on your web site and boost participation from some other people on that area while my simple princess is undoubtedly discovering so much. Have fun with the rest of the new year. Your conducting a really great job.
  kobe shoes http://www.kobe-shoes.us.com
 19. golden goose outlet:
  I am also writing to make you understand what a impressive encounter my wife's child experienced going through your webblog. She came to understand numerous things, which include what it's like to possess a very effective helping nature to make certain people with no trouble master various tricky things. You actually surpassed visitors' expectations. I appreciate you for producing those insightful, healthy, edifying not to mention unique guidance on your topic to Lizeth.
  golden goose outlet http://www.goldengoose-outlet.us.com
 20. adidas superstar:
  I needed to draft you a little bit of note to finally say thank you yet again on your superb ideas you have shown on this website. This has been wonderfully open-handed of you to supply freely precisely what many of us would've offered for sale for an e book to earn some bucks on their own, and in particular seeing that you could possibly have done it if you ever desired. Those basics as well acted to be the fantastic way to be sure that other individuals have the same fervor just like my own to see very much more when it comes to this problem. I'm certain there are millions of more pleasurable moments up front for folks who start reading your site.
  adidas superstar http://www.adidassuperstar.us.com
 21. off white nike:
  I in addition to my friends have already been digesting the excellent pointers found on your website while at once developed an awful suspicion I had not expressed respect to you for those secrets. All of the young men ended up very interested to read all of them and now have certainly been tapping into them. Appreciate your simply being really kind and then for opting for this kind of perfect useful guides most people are really desperate to be aware of. My honest regret for not saying thanks to you earlier.
  off white nike http://www.offwhite.us.com

  I have to point out my respect for your generosity supporting persons that really need guidance on your content. Your very own dedication to passing the solution across appeared to be astonishingly informative and has really encouraged workers like me to reach their aims. Your useful publication signifies a lot to me and somewhat more to my mates. Many thanks; from all of us.
  yeezy boost 350 v2 http://zbij.net/ap3dh
 22. nike react flyknit:
  I wanted to post you a tiny remark to be able to say thank you again for your precious views you have discussed above. This has been seriously open-handed with you giving publicly exactly what some people would've offered as an ebook to help make some bucks on their own, certainly since you could possibly have tried it in the event you wanted. The smart ideas in addition served to become easy way to be aware that other individuals have similar zeal much like my personal own to realize very much more around this matter. I'm certain there are several more pleasant instances ahead for those who browse through your blog.
  nike react flyknit http://www.nikereact.us.com
 23. yeezy boost:
  Thanks so much for providing individuals with an extraordinarily marvellous chance to read in detail from this blog. It really is very pleasurable plus full of a great time for me personally and my office friends to visit your site particularly 3 times every week to learn the new tips you will have. Of course, we are certainly astounded concerning the very good advice you serve. Certain two areas in this post are indeed the best we have ever had.
  yeezy boost http://slnk.info/z57tj
 24. vans shoes:
  I am just writing to let you know what a helpful experience my child undergone using your webblog. She came to understand a wide variety of issues, not to mention how it is like to possess a wonderful giving mood to let the others without problems comprehend a number of advanced matters. You truly exceeded visitors' expected results. Thanks for offering these invaluable, dependable, educational and easy guidance on that topic to Emily.
  vans shoes http://www.vans-outlet.us.com
 25. kd shoes:
  I simply wanted to say thanks all over again. I do not know the things I would have handled without those information shared by you about this situation. Certainly was a difficult problem in my position, nevertheless seeing a expert way you handled it took me to weep over fulfillment. Now i'm happier for your service and even hope that you know what a powerful job your are putting in educating many people via your web page. Probably you have never encountered all of us.
  kd shoes http://www.kd11.us
 26. goyard handbags:
  I happen to be commenting to let you be aware of what a great encounter our princess undergone studying your blog. She came to find so many pieces, which included how it is like to have an amazing coaching spirit to have other folks with ease comprehend several hard to do issues. You actually exceeded my expectations. I appreciate you for showing the precious, safe, educational and fun tips about your topic to Julie.
  goyard handbags http://www.goyard-handbags.us.com
 27. goyard bags:
  I simply desired to say thanks again. I do not know what I could possibly have done without the type of hints shared by you about this theme. This was an absolute scary circumstance in my position, nevertheless witnessing a new specialised avenue you managed the issue took me to jump over delight. I will be thankful for the advice and thus sincerely hope you realize what an amazing job you happen to be providing teaching men and women using your site. Most probably you haven't encountered any of us.
  goyard bags http://www.goyardhandbags.us.com
 28. jordan shoes:
  I intended to draft you one little word so as to give many thanks once again with the awesome suggestions you've featured in this article. This is quite remarkably generous with you in giving publicly precisely what a number of people would've advertised for an electronic book to get some bucks on their own, chiefly given that you might have done it in the event you desired. These strategies likewise worked to provide a easy way to comprehend most people have the same dream just as my personal own to realize many more regarding this condition. Certainly there are several more fun times ahead for those who looked at your site.
  jordan shoes http://www.jordan4.us.com