|

Бодлогын хүү банкуудыг угждаг хэрэгсэл үү?

Бодлогын хүү банкуудыг угждаг хэрэгсэл үү?

Монголын эдийн засгийг залдаг бодлогын хүү гэгч маш чухал зүйлийн талаар улстөрчид, эдийн засагчид ам уралдан ярьдаг. Policy rate буюу бодлогын хүү гэдэг нь төв банк суурьтай банкны тогтолцоотой аль ч улсад мөнгөний бодлогын хамгийн гол хэрэгсэл гэдэг нь үнэн.  Гэхдээ бодлогын хүү нь эерэг эсвэл сөрөг үр дүн өгөх нь бодлогын хүүг юу гэж тодорхойлох, ямар арга хэмжээ авахаас хамаардаг.  Өөрөөр хэлбэл, төвбанк нь мөнгөний бодлого тэр дундаа бодлогын хүүгээр дамжуулаад  улсынхаа эдийн засгийг унагах эсвэл босгоход ихээхэн нөлөөлж чадна гэсэн үг. Төвбанк гэдэг аливаа улсын улс төр, эдийн засагт голлон тоглогч институт.
 
Монголбанкнаас бодлогын хүүгээрээ дамжуулан авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд нь үр дүнгээ өгдөггүй. Зарим тохиолдолд бүр сөрөг үр дагавар авчрах нь түгээмэл ажиглагддаг. Үүнийг сүүлийн гурван жилд 30 хувь, өнгөрсөн хоёр сарын хугацаанд сард  5-6 хувиар унасан төгрөгийн тогтворгүй байдал, банкны салбарын хэт өндөр ашиг болоод бизнесийн бусад салбарын уналтын үзүүлэлтээс  харж болно. Асуудал юундаа байна вэ гэвэл манай улсын банкны системийн хачирхалтай тогтолцоо болоод бодлогын хүүг ойлгох ойлголтын зөрүүд буй.  Олон улсын төвшинд бодлогын хүүг томъёолсон ухагдахуун, ойлголт  болон  Монголд  юуг бодлогын хүү гэж үздэгийн хооронд том ялгаа, зөрүү байгаа аж. Олон улсын төвшинд, ер нь эдийн засагт бодлогын хүү гэдэг нь арилжааны банкууд заавал байх нөөцөө хангах үүднээс өдөртөө  өөр хоорондоо зээлдүүлдэг мөнгөнд ногдуулдаг хүүг хэлдэг. Энэ бодлогын хүү нь мөнгөний бодлогын чухал хэрэгсэл болдог bank rate буюу төвбанкнаас арилжааны банкуудад өгдөг зээлийн хүүг зохицуулдаг.  Харин манайд бол төвбанк нь арилжааны банкнуудаас зээл авч түүндээ төлж буй хүүг бодлогын хүү хэмээн нэрлэдэг.
 
Ихэнх эдийн засагч бодлогын хүүний талаар буруу, зөрүү ярьдаг. Бодлогын хүүгээр зохицуулан авсан арга хэмжээнүүд нь яагаад үр дүнгээ өгөхгүй байгааг үндэслэлтэй тайлбарлаж чаддаггүй нь нэг талаас бодлогын хүү гэж чухам юуг хэлээд байгааг сайн ойлгодоггүйтэй  холбоотой.  Тиймээс  манайд ярьж буй бодлогын хүү болоод  холбогдох бодлогын арга хэмжээг бусад улсынхтай харьцуулах нь үнэндээ утгагүй зүйл.  Дэлхийн улс орнууд төвбанкнаас арилжааны банкуудад өгч буй зээлд ногдох хүүг (бодлогын хүү биш, дээр дурдсан bank rate) мөнгөний бодлогын  гол хэрэгслээ болгодог. Энэ нь үр дүнгээ өгдөг. Харин манайд энэ нь эсрэгээрээ ба хоёр өөр хэрэгсэл, хэрэгжилтийн механизм  тул харьцуулахад хүндрэлтэй.  Манай төвбанк арилжааны банкнаас авч буй зээлд төлж буй хүүгээ ихэсгэх багасгах (мөнгөний бодлогын хамгийн гол хэрэгсэл) замаар эдийн засаг, зах зээлээ хянадаг, хянадаг ч гэж дээ хянах гэж оролддог.  Төвбанк нь арилжааны банкуудад өндөр хүү санал болгон их хэмжээний зээл авч байгаа нь эдийн засгийг зохицуулах гэхээсээ аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ өрсөлдөгч болж байгаа хэрэг.  Нэг үгээр хэлбэл, Монголбанкны бодлогын хүү гэж нэрлээд буй хүү хэчнээн өндөр байна төдий чинээгээр банкууд эрсдэлгүй өндөр хүүгийн ашиг хүртэж, гадагш нь аж ахуйн нэгжүүдэд  зээл олгох шаардлага, хэрэгцээ бас нөөц нь багасана. Энэ нь арилжааны зээлийн хүүг өндөрт байлгах гол нэг нөхцөл нь болдог төдийгүй эдийн засгийг агшаах нөлөөтэй байдаг.  Харин бусад улсад бол бодлогын хүү өндөр байх тусмаа банкуудад ашиггүй, зээлийн өртөг өсч зээл олголт хумигдаж, эдийн засгийг агшаах нөлөөтэй.
Эндээс үзэхэд манай улсад хэрэгжиж  буй  бодлогын хүүгийн  эдийн засагт нөлөөлөх механизм  нь  тун хачирхалтай. Банкны тогтолцоо нь өөрөө эдийн засаг, бизнес гэхээсээ илүүтэй арилжааны банкны эрх ашигт үйлчилсэн шинжтэй байгаа юм.  Монголын эдийн засгийн өсөлт ба банкны ашигт ажиллагаа нь урвуу хамааралтай  байгаа нь энэхүү гаж гэмээр банкны тогтолцооны үр дагавар юм. Эдийн засгийн 10-17.5 хувийн өндөр өсөлттэй  байсан 2011-2013 онд банкны салбарын цэвэр ашиг 185-195 тэрбум төгрөгт эргэлдэж байсан бол эдийн засгийн өсөлт буурч  1-5 хувьд хүрсэн 2014-2017 онд  банкны салбарын ашиг тогтвортойгоор өсч 250-350 тэрбум  хүрснээс харахад бодлогын хүү нь үнэндээ банкуудын өндөр ашгийн эх үүсвэр болсон уялдаа буй юм. Хэдийгээр банкуудад ашиггүй байж болох ч бодлогын хүүг бууруулахад зээл олголт нэмэгдэж эдийн засагт эерэг үр дүн авчирдаг. Жишээ нь 2015 онд 13 хувь байсан бодлогын хүүг 2016 онд 12 хувь болгон бууруулахад  зээл олголт  11.8 их наядаас 12.6 их наяд хүрч даруй зургаан хувиар, 2017-2018 онд бодлогын хүүг  хоёр хувиар бууруулан 10 болгоход зээл олголт  даруй 15.8 их наяд хүрч өмнөх жилээс 17 хувиар өссөн байна.
 
Манай банкны системийн өөр нэг хачирхалтай онцлог гэвэл арилжааны банкуудаас  Монголбанк авч буй зээлийн эх үүсвэр нь ихэнхдээ Монголбанк өөрөө байдаг. Тухайлбал, арилжааны банкууд Монголбанкнаас 14 хувийн хүүтэй  зээл аваад (хоёр жилийн хугацаатай ЗГҮЦ 2017/01/11) тэр мөнгөөрөө эргүүлээд  18 хувийн хүү төлдөг төвбанкны үнэт цаасыг худалдан авах жишээтэй. Дөрвөн хувийн ашиг гэсэн үг.  Энэ хачирхалтай тогтолцоо нь өөрөө арилжааны банкуудын бизнесийн зээл гаргах үндсэн үүргийг хязгаарлаж буй юм.  Өнөөдөр Монголбанк 4.1 их наяд, Засгийн газар 3.4 их наяд, төр засаг маань нийт 7.5 их наяд төгрөгийн зээлийг арилжааны банкуудаас авч үүнийхээ  хүүд нь жилд 700-800 тэрбум төгрөг төлж байна.  Гэхдээ өөрөө өөрийгөө алдагдалтай зээлээр санхүүжүүлэхгүй байх, бодлогын хүүгээ бага төвшинд барьж арилжааны банкуудын ашгийн төлөө бус улсынхаа  эдийн засаг, бизнесээ дэмжих бодлого явуулах эрх бөгөөд орон зай, боломж нь Монголбанкинд өөрт нь бий.  Харин суурь  хямралын шинж нүүрлээд буй эдийн засгийг болзошгүй хүндрэлээс гаргах, тогтвортой, урт хугацааны хөгжлийг хангахад банкны салбарын тогтолцоонд томоохон шинэчлэл хийх шаардлага байгаа юм. Үүнд "Монголбанкны  бодлогын хүү” гэгч өөрсдийн зохиосон өнгөлөн далдлалттай механизмаар арилжааны банкуудын эрх ашгийг хамгаалсан бүтцийг засах, бодлогын хүү гэсэн ойлголтыг олон улсын ухагдахуунаар хэрэглэх, Монголбанк өөртөө алдагдалтай зээл өгөх замаар банкуудыг дэмжиж арилжааны зээлийн хүүг өндөр байлгадаг бодлогыг хориглох арга хэмжээ орно. Эцэст нь дүгнээд  хэлэхэд Монголын эдийн засаг унах, унагаах, сэхэх, сэхээх  нь Монголбанкнаас явуулж буй мөнгөний бодлогоос, мөн шаардагдаж буй шинэчлэлийг хийх эсэхээс ихээхэн хамааралтай байгаа юм.
 
 
Эдийн засагч Х.Батсуурь
Эх сурвалж: "Зууны мэдээ” сонин

Сэтгэгдэл бичих

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent

35 сэтгэгдэл

 1. Зочин:
  Das Modell von Replica Uhren Company steht für die piaget replica besondere Qualität und Originalität von Design und Aussehen. In unserem Online-Uhrenshop werden selbst anspruchsvolle Kunden gut beraten und rolex replica auch seine ganz speziellen Wünsche werden erfüllt.
 2. cheap jordans:
  I enjoy you because of all of your efforts on this web page. Betty takes pleasure in setting aside time for internet research and it is obvious why. Most people hear all concerning the compelling tactic you produce great guidance by means of the website and as well as attract participation from other people on that idea so our favorite girl is really studying a lot. Have fun with the remaining portion of the new year. You are conducting a fantastic job.
  cheap jordans http://www.jordansforcheap.us.com
 3. michael kors outlet:
  I wish to get across my love for your generosity giving support to individuals who really need help with this particular matter. Your special dedication to getting the message all around became pretty advantageous and have always enabled those much like me to achieve their dreams. Your amazing useful help and advice implies much a person like me and substantially more to my mates. Regards; from each one of us.
  michael kors outlet http://www.michael--korsoutlet.us.org
 4. michael kors outlet:
  I simply wanted to appreciate you all over again. I'm not certain what I would have made to happen without those hints shown by you about such theme. It truly was an absolute frightful dilemma in my opinion, nevertheless taking a look at this specialized way you managed the issue forced me to jump for fulfillment. I'm grateful for the assistance and thus trust you recognize what an amazing job that you are putting in educating people all through your websites. Most likely you've never got to know any of us.
  michael kors outlet http://www.michaelkors-outletfactory.us.org

  I definitely wanted to jot down a word so as to appreciate you for all of the superb suggestions you are showing on this website. My considerable internet look up has now been recognized with good facts and strategies to go over with my friends and classmates. I would express that we readers are very blessed to dwell in a notable website with many lovely people with great things. I feel very lucky to have seen the weblog and look forward to plenty of more exciting times reading here. Thank you once again for all the details.
  yeezy boost 350 v2 http://lovebyt.es/yzy350
 5. nike air max:
  I simply needed to thank you very much all over again. I'm not certain the things I might have handled without these information discussed by you about that subject. It actually was a horrifying problem for me, nevertheless looking at a new skilled style you dealt with that made me to cry over contentment. I am just thankful for this guidance and thus expect you are aware of an amazing job your are putting in educating men and women through your website. I am certain you have never encountered any of us.
  nike air max http://www.nikeair-max.us.com
 6. lacoste online shop:
  I wish to voice my appreciation for your generosity supporting people who require help on this one topic. Your special dedication to passing the solution up and down had been rather good and have frequently encouraged somebody much like me to achieve their ambitions. Your warm and friendly help means this much a person like me and extremely more to my colleagues. Thank you; from everyone of us.
  lacoste online shop http://www.lacosteonlineshop.us.com
 7. nike cortez:
  I would like to express my gratitude for your kind-heartedness giving support to those people who really want help with this one theme. Your personal dedication to getting the solution up and down had been definitely useful and has truly helped some individuals much like me to get to their endeavors. Your own informative report signifies a whole lot to me and a whole lot more to my fellow workers. With thanks; from each one of us.
  nike cortez http://www.nikecortez.us.com
 8. lebron 15:
  I enjoy you because of your whole effort on this blog. My daughter loves doing internet research and it's simple to grasp why. Most people learn all concerning the powerful ways you produce very important information through this web site and even attract participation from visitors about this concern while our princess is in fact being taught so much. Enjoy the rest of the new year. You are always performing a useful job.
  lebron 15 http://www.lebron15.net

  My husband and i were now comfortable Louis managed to finish off his preliminary research using the ideas he discovered from your own web page. It's not at all simplistic to simply find yourself giving freely tips that many people today have been trying to sell. Therefore we take into account we need the website owner to thank for that. These explanations you made, the simple blog menu, the friendships you help promote - it's got everything sensational, and it's really facilitating our son and us reckon that the matter is awesome, which is extraordinarily fundamental. Thanks for all!
  adidas yeezy boost http://lovebyt.es/yzyboost
 9. nike foamposite:
  Thanks a lot for providing individuals with such a remarkable possiblity to discover important secrets from this blog. It is usually so pleasant plus stuffed with amusement for me personally and my office colleagues to search your web site minimum 3 times per week to see the fresh issues you have got. And lastly, I am actually happy with all the splendid creative ideas you give. Selected 2 areas in this article are without a doubt the finest we've ever had.
  nike foamposite http://www.nikefoamposite.us.com
 10. cheap jordans:
  I as well as my buddies ended up digesting the best tips found on your web site then all of the sudden came up with a terrible suspicion I had not expressed respect to the blog owner for those secrets. My boys became totally very interested to learn all of them and have in effect in fact been tapping into these things. Appreciate your indeed being indeed kind as well as for pick out varieties of outstanding areas most people are really eager to learn about. My very own honest apologies for not saying thanks to earlier.
  cheap jordans http://www.jordansforcheap.us.com
 11. adidas ultra boost:
  My spouse and i ended up being quite peaceful Albert managed to do his research from your precious recommendations he grabbed using your web page. It is now and again perplexing to just find yourself giving away tips and tricks that other folks may have been making money from. And we also understand we now have the writer to be grateful to for this. All of the illustrations you've made, the simple website menu, the relationships you will make it easier to promote - it is many astounding, and it's really letting our son and the family know that the subject is entertaining, and that is wonderfully vital. Thanks for everything!
  adidas ultra boost http://www.ultraboost.us.com
 12. adidas yeezy:
  Thanks a lot for giving everyone an extremely marvellous possiblity to read articles and blog posts from this blog. It's usually very superb plus stuffed with amusement for me and my office friends to visit your web site on the least thrice every week to read through the newest guides you have. Not to mention, I am just actually satisfied concerning the superb things served by you. Certain 3 points on this page are essentially the very best we've had.
  adidas yeezy http://www.adidasyeezys.us.com
 13. cheap jordans:
  Thank you a lot for providing individuals with an exceptionally memorable opportunity to read from this website. It can be so enjoyable and full of fun for me and my office fellow workers to visit your website nearly three times per week to find out the newest guides you have got. Of course, I'm also at all times amazed with your gorgeous tips and hints you serve. Certain 1 areas on this page are indeed the most impressive I've ever had.
  cheap jordans http://www.jordansshoes.us.org
 14. fitflops sale clearance:
  Thank you for each of your labor on this website. Debby takes pleasure in getting into investigation and it is simple to grasp why. Most of us know all of the lively ways you make powerful information by means of this blog and as well as welcome contribution from the others about this concept then our simple princess is studying so much. Take advantage of the rest of the year. You are always carrying out a first class job.
  fitflops sale clearance http://www.fitflops-saleclearance.us.com
 15. michael jordan shoes:
  My spouse and i felt absolutely excited when Raymond managed to round up his basic research with the ideas he obtained through your blog. It is now and again perplexing to just find yourself giving for free key points which the rest could have been making money from. And now we fully grasp we need the blog owner to appreciate because of that. All the illustrations you made, the simple site navigation, the friendships you make it possible to create - it's got everything terrific, and it's assisting our son in addition to our family believe that the idea is cool, and that's really indispensable. Thank you for the whole thing!
  michael jordan shoes http://www.michaeljordanshoes.us.com
 16. coach outlet store:
  My husband and i were now joyful Peter managed to carry out his investigations through the entire precious recommendations he got in your weblog. It's not at all simplistic just to find yourself giving freely secrets which many others have been selling. So we take into account we now have the writer to be grateful to for this. The illustrations you have made, the easy web site menu, the friendships you aid to create - it is all spectacular, and it's really making our son in addition to us reckon that this subject is awesome, which is rather serious. Many thanks for the whole thing!
  coach outlet store http://www.coachoutlets.name
 17. yeezy boost:
  Thank you for all of the labor on this blog. Kim takes pleasure in going through investigation and it is obvious why. I notice all about the lively ways you produce good solutions via your web blog and even invigorate contribution from others on that concept plus our own simple princess is without question understanding a lot of things. Take pleasure in the rest of the new year. You're carrying out a fabulous job.
  yeezy boost http://ux.nu/ehRrt
 18. golden goose outlet:
  I needed to write you this bit of word just to thank you so much the moment again just for the amazing suggestions you've featured on this website. This has been seriously generous of people like you to supply unreservedly all that a few people could have offered for sale for an e-book to get some profit on their own, notably since you might well have done it if you considered necessary. The thoughts in addition worked as a fantastic way to be aware that some people have similar fervor the same as my personal own to realize whole lot more with regard to this condition. I am certain there are several more pleasurable occasions up front for individuals that start reading your blog.
  golden goose outlet http://www.goldengooseoutlet.us
 19. off white clothing:
  I am commenting to let you understand what a superb discovery our child went through going through your webblog. She came to find a good number of issues, including what it's like to have a very effective helping heart to have many people with ease fully grasp a number of grueling things. You truly surpassed our expected results. I appreciate you for rendering these warm and friendly, dependable, explanatory and as well as fun thoughts on that topic to Jane.
  off white clothing http://www.offwhiteclothing.us.com

  Thank you a lot for giving everyone such a special possiblity to discover important secrets from this blog. It really is so good and also stuffed with fun for me and my office colleagues to visit the blog at the very least three times in a week to study the fresh issues you have got. Not to mention, I am also usually astounded with all the splendid secrets you give. Certain 4 areas in this article are unquestionably the best we have had.
  yeezy boost 350 http://u.to/yGw2Ew
 20. yeezy 500:
  Thanks for your entire effort on this web site. Ellie loves engaging in internet research and it's really easy to see why. A number of us hear all regarding the powerful way you make functional tricks by means of this website and in addition attract response from other people on that topic plus our own simple princess is really being taught a lot. Have fun with the remaining portion of the year. You're doing a really great job.
  yeezy 500 http://www.adidasyeezy500.us.com
 21. coach outlet store:
  I wanted to post a comment in order to thank you for some of the fabulous tricks you are placing at this site. My time-consuming internet look up has finally been rewarded with reliable facts and strategies to share with my good friends. I 'd repeat that we visitors actually are undoubtedly fortunate to exist in a very good community with very many brilliant professionals with good secrets. I feel rather fortunate to have seen your entire site and look forward to some more pleasurable moments reading here. Thanks a lot once more for everything.
  coach outlet store http://www.coachoutletstorefactory.com
 22. chrome hearts:
  Thanks so much for giving everyone such a brilliant possiblity to read articles and blog posts from this website. It is often very pleasurable and packed with a lot of fun for me and my office colleagues to search your website minimum three times weekly to learn the latest tips you have. And definitely, we are at all times fulfilled with the gorgeous points served by you. Selected 4 ideas in this article are unequivocally the best we have all ever had.
  chrome hearts http://www.chromehearts.name
 23. yeezy boost:
  My wife and i were very lucky Chris could complete his investigation through the entire ideas he discovered through the weblog. It's not at all simplistic just to continually be giving away guidance which often some people may have been selling. We take into account we need the blog owner to appreciate because of that. The main illustrations you have made, the easy blog menu, the relationships you will make it easier to engender - it's mostly awesome, and it is letting our son in addition to us recognize that this topic is awesome, which is certainly really fundamental. Thanks for everything!
  yeezy boost http://chilp.it/ecf0fe4
 24. air max 2018:
  I want to point out my affection for your kind-heartedness in support of people who must have help with this particular topic. Your very own dedication to passing the solution along appears to be astonishingly valuable and has all the time encouraged most people just like me to get to their objectives. Your valuable advice can mean so much a person like me and extremely more to my peers. Thanks a ton; from each one of us.
  air max 2018 http://www.nikeairmax2018.us.com
 25. air max:
  I want to voice my admiration for your generosity in support of folks that really need help on that concern. Your very own commitment to passing the message all around turned out to be amazingly helpful and has without exception allowed girls like me to attain their endeavors. Your entire warm and helpful key points implies a whole lot a person like me and much more to my mates. Best wishes; from each one of us.
  air max http://www.nikeairmax2019.us.com
 26. adidas ultra:
  I truly wanted to write a note to be able to appreciate you for those remarkable techniques you are posting at this website. My prolonged internet search has at the end of the day been paid with good concept to go over with my pals. I 'd declare that most of us readers are quite endowed to exist in a fine community with many brilliant professionals with valuable guidelines. I feel very much privileged to have encountered your entire site and look forward to so many more thrilling times reading here. Thanks a lot again for everything.
  adidas ultra http://www.ultraboost.us.com
 27. lacoste outlet:
  My spouse and i have been quite satisfied when Jordan managed to conclude his homework with the ideas he was given while using the web site. It's not at all simplistic to just possibly be releasing key points some other people could have been making money from. We really consider we need you to be grateful to because of that. The explanations you made, the simple web site menu, the friendships your site help to engender - it's got most awesome, and it's assisting our son in addition to the family reason why that concept is thrilling, and that's very mandatory. Thank you for the whole thing!
  lacoste outlet http://www.lacosteonlineshop.us.com
 28. cheap jordans:
  Needed to create you one very little note to thank you the moment again for all the spectacular concepts you have featured here. This is simply pretty generous with people like you to offer freely just what most of us might have offered for sale for an electronic book to make some dough for their own end, specifically now that you might have done it in the event you wanted. Those smart ideas in addition worked like the great way to fully grasp other individuals have a similar interest similar to my own to see more regarding this condition. I believe there are a lot more pleasant opportunities up front for those who find out your website.
  cheap jordans http://www.jordansshoes.us.org
 29. yeezy boost:
  I wish to get across my love for your kind-heartedness for persons that really need assistance with this one concept. Your real commitment to passing the message all over turned out to be especially valuable and has in every case made girls like me to realize their dreams. Your personal invaluable report indicates this much to me and a whole lot more to my mates. Warm regards; from all of us.
  yeezy boost http://youl.ink/yzyboost
 30. lebron 11:
  I precisely desired to say thanks again. I do not know the things I would've undertaken without these solutions contributed by you directly on that industry. It absolutely was a very frustrating situation in my opinion, but considering the expert form you treated it made me to cry for joy. Now i'm thankful for this service as well as believe you find out what a great job you are always getting into training the others using your blog post. Most likely you haven't met all of us.
  lebron 11 http://www.lebronjames-shoes.us.com