|

Малчин өрхийн тоо 720 гаруйгаар нэмэгджээ

 

 

Малчин өрхийн тоо 720 гаруйгаар нэмэгджээ

 

Архангай аймагт2018 оны эцсийн байдлаармалаа жилийн дөрвөн улиралд маллаж,мал аж ахуйгаасаа өрхийн орлогын дийлэнх хэсгийг олж амьдардаг малчин өрхөмнөх оныхоос 724 өрхөөр нэмэгдэж, 15160 болжээ.


Малчин өрхийн 270 өрхнь10 хүртэл малтай, 11-50 хүртэлмалтай 1433өрхбайна. Харин51-100хүртэл малтай1622 өрхбайгаа бол 101-999 хүртэл малтай 10800 гаруй өрх байна. Нийт малчин өрхийн5.6 хувь буюу 839 өрхнь1000-аас дээш малтай байна.

1000-аас дээш толгой малтай 839 өрхийн 42 нь 2001-ээс дээш малтай, 93 нь 1500-2000 малтай, 704 нь 1000-1499 малтай байнагэж тоологдсон байна.

Дашрамд дурдахад, нийт малчин өрхийн 87.2 хувь буюу 13 мянга нь цахилгаан гэрэлтэй, 72.3 хувь нь буюу 10.8 мянга ньзурагттай, 8.4 хувь нь радиотой, 40.1 хувь нь буюу 6 мянга нь оёдлын машинтай байнагэсэн сонирхолтой тоон мэдээлэл байна.


0 сэтгэгдэл