|

Ирэх оны нэг сараас цалин, хоёр сараас тэтгэвэр тэтгэмж нэмэгдэнэ

 

Ирэх оны нэг сараас цалин, хоёр сараас тэтгэвэр тэтгэмж нэмэгдэнэ

 

Ирэх оны нэгдүгээр сарын 1-нээс төрийн албан хаагчдын цалинг нэмэхээр улсын төсөвт тусгасан. Үүнтэй холбоотой 267.1 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрийг төсөвлөжээ. Мөн Нийгмийн даатгалын сангаас олгож буй тэтгэврийг хоёрдугаар сарын 1-нээс нэмэхээр болсон байна.

Тэтгэвэр нэмэхэд 119.5 тэрбум төгрөг төсөвт тусгаж байгаа. Нийгмийн хамгааллын сангаас олгодог тэтгэврийн хэмжээ маш бага буюу амьжиргааны доод төвшнөөс ч доогуур байдаг. Иймд халамжийн сангаас олгож байгаа тэтгэврийн хэмжээг ядаж амьжиргааны доод төвшинд хүргэх шаардлага байгаа аж.


2 сэтгэгдэл