|

2020 сонгуулийн тойргийн мандатын тоо: Архангай- 3

Архангай- 3

Баян-Өлгий- 3
Баянхонгор- 3
Булган- 2
Говь-Алтай- 2
Говьсүмбэр, Дорноговь- 2
Дархан-Уул- 3
Дорнод- 2
Дундговь- 2
Завхан- 2
Орхон- 3
Өвөрхангай- 4
Өмнөговь- 2
Сүхбаатар- 2
Сэлэнгэ- 3
Төв- 3
Увс- 3
Ховд- 2
Хөвсгөл- 4
Хэнтий- 3
Баянзүрх, Налайх- 5
Баянгол-3
Хан-Уул, Багахангай- 4
Чингэлтэй- 3
Сүхбаатар, Багануур- 3
Сонгинохайрхан- 5

0 сэтгэгдэл