|

Эрдэнэтгейт ба мөнгө угаалга

Эрдэнэтгейт ба мөнгө угаалга

Гэйт (gate) гэдэг нь аливаа сүлжээ, зангилаа, программын түлхүүр гэсэн ухагдахуун юм. Интернетэд нэг хэлнээс нѳгѳѳд хѳрвүүлэх альгоритм ч юмуу, тухайлбал тѳмѳр замд, салаа замууд руу вагон найруулан шидэх ажиллагааг хянах самбар гэх мэтийг гэйт гэдэг,  Харин улс тѳр, нийгэм зүйн утгаар бол тѳрийн ѳндѳр тушаалтны холбогдсон будлиантай хэрэгийг ингэж томъёолдог болсон байна. Монголчууд ийм юмыг "будлиан" гэж хэлдэг, "Эрдэнэтийн будлиан". 
Тухайн хэрэгт олон нийт хир их ач холбогдол ѳгч байна, хир ѳндѳр түвшингийн эрх мэдэлтэн холбогдсон гэдгээр тархах далайц нь шалтгаалж байна. Тухайлвал, дэлхийд дуулиан болон тархсан хэргүүд гэхэд, АНУ-ын ерѳнхийлѳгч Рейгантай холбогдсон дуулиант хэрэг "Ирангэйт", Клинтонтой холбогдсон дуулиан "Моникагэйт," 2000 онд, сэтгүүлч Георги Гангадзег хѳнѳѳсѳн Украины ерѳнхийлѳгч Кучматай холбогдсон хэрэг "Кучмагэйт", вольсвагены дуулиант хэрэг "Дизельгэйт" гэх зэргээр түүхэнд нэршин үлджээ.  Moнголд ид дуулиан тарьж байгаа Эрдэнэтээс мѳнгѳ угаасан байж магадгүй болчихоод байгаа Элбэгдорж, Сайханбилэг нарын нэр холбогдсон хэрэг ЭРДЭНЭТГЭЙТ гэж түүхэнд нэршиж үлдэх нь гарцаагүй боллоо. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн сонирхоод эхэлчихсэн байна.
 
Тѳрийн томчууд холбогдсон хэргийг онцгой дуулиан болгон тараах мэдээллийн хэлбэр нь Уотергэйтийн хэргээс эхлэлтэй гэж үздэг. Манайд ЭРДЭНЭТГЭЙД гэж нэрлэж болох дуулиант хэрэгийн ѳмнѳхѳн Уотергэйтийн хэрэгтэй тѳстэй нэгэн үйл явдал болоод ѳнгѳрсѳн.
 
Америкийн түүхэнд ерѳнхийлѳгч огцорсон цорын ганц тохиолдол бий, энэ нь 1974 оны 8 дугаар сарын 9-нд Ричард Никсон огцорсон явдал юм. Манайд М.Энхболд огцорсон нь түүхэнд УИХ-ын спикер огцорсон анхны тохиолдол байв. Р.Никсоны огцорсон шалтгаан нэг бичлэгээс  болсон байдаг. Яг л 60 тэрбумын бичлэг шиг, гэхдээ Энхболд бичлэгээ алдсан, Никсон бичлэг олсон, ялгаа нь ердѳѳ энэ. Вашингтонд Уотергэйт (Watergate) гэх тансаг зэрэглэлийн зочид буудлын зангилаа тѳв бий. БН намаас Ричард Никсоныг АНУ-ын ерѳнхийлѳгчѳѳр сонгогдсонooс 4 сарын дараа буюу 1972 оны 6 сарын 17-ны ѳдѳр, сонгуулийн ѳрсѳлдѳгч Макговернын сууж байсан Уотергэйт буудлын ѳрѳѳнд нэвтэрсэн 5 этгээд баригдсан байдаг. Тэдгээр хүмүүс Макговерны оффис ѳрѳѳнд чагнах аппарат суурилуулж бичлэг хийсэн хэрэгээр баривчлагджээ.
Гэтэл удаа дараагийн бичлэгийн хальс Никсоноос олдсон байдаг. Никсон ѳѳрийгѳѳ энэ хэрэгт ямар ч холбогдолгүй гэж мэдэгдсэн. Яг л М.Энхболд шиг. Никсон, бичлэг эвлүүлэг биш гэдгийг нотлосон прокурорыг ажлаас халах шийдвэрийг Улсын ерѳнхий прокурорт ѳгсѳн боловч тэрээр шийдвэрийг хэрэгжүүлэхээс татгалзсан. Манайд яг эсрэгээр бичлэг эвлүүлэг гэж нотлосон прокурор албан тушаал дэвшсэн байдаг. Ийнхүү маргаан 2 жил шахам үргэлжилсэн. Никсон ѳѳрийгээ бичлэгтэй ямарч холбогдолгүй хэмээн мэдэгдсээр байв, бас л яг М.Энхболд шиг. Эцэст нь конгрессын Дээд танхим, ерѳнхийлѳгчид итгэж байгаа эсэх асуудлаар вотум зарласан. Манайд яг тийм юм болж, 40 гишүүн, спикэрт үл итгэж буйгаа зарлаж  гарын үсэг зурсан. Дээд танхим дээр Никсон, хамаг бурууг тѳрийн нарийн бичгийн дарга нарын газарт тохсон, яг л М.Энхболд Засгийн газар огцрох хүсэлтийг ѳѳрѳѳ санаачлаад, ѳѳрѳѳ гарын үсгээ зураад ѳѳртѳѳ ѳргѳѳд барьчихдаг шиг. Шүүхийн дээд Зѳвлѳл хуралдаж, Засгийн газрыг тараах эрх ерѳнхийлѳгчид байхгүй гэсэн шийдвэр гаргасан. Манайд бол асуудал ҮАБЗ-д хүрсэн. Конгрессын зарим гишүүн уг бичлэгийг "уугисан дарь"  гэж нэрлэж байв, тийм л чухал бичлэг байжээ. Гэхдээ бичлэгийн агуулга чухал биш тагнан чагнасан гэдэг нь л гол байв. Дараа нь БН нам, ѳѳрийхѳѳ нэр дэвшүүлсэн ерѳнхийлѳгчийн эсрэг нэгдэж санал хураан, 1974 оны 8 сарын 9-нд Ричард Никсин ерѳнхийлѳгчийн албан тушаалаас огцорсон байдаг.  Яг л МАН, Энхболдын эсрэг нэгддэг шиг. Дэд ерѳнхийлѳгч байсан Дж.Форд ерѳнхийлѳгчийн тангараг ѳргѳж,  хэлсэн үгэндээ "удаан үргэлжилсэн улс тѳрийн хэрүүл там үүгээр дуусгавар боллоо" гээд Никсоныг импеачмент хийлгүйгээр ѳршѳѳсѳн байдаг. Ерѳнхийлѳгчийн сонгуульд 1976 онд ялагдсаныхаа дараа Форд, "Никсоныг ѳршѳѳсѳн миний алдаа намайг сонгуульд ялагдал хүлээх шалтгаан болно гэж даанч тѳсѳѳлѳѳгүй" гэж харуусан хэлсэн байдаг. Яг үүн шиг, МАН, М.Энхболдыг хуулийн байгууллагад хүлээлгэн ѳгч хариуцлагын түвшинг тогтоолгох (импеачмент) ажиллагаа хийхгүй бол 20 оны сонгуульд ялагдал хүлээх магадлал маш ѳндѳр. Улс тѳрийн хулгайчийг ѳршѳѳх л юм бол ѳѳрийгѳѳ алж байна гэсэн үг болох нь тодорхой. Энэ явдлаас үүдэн, дуулиан шуугиан дэлхийд, Уотергэйтын хэрэг гэдгээр тархаж, нийгэм зүйн сурах бичиг, гарын авлагуудад Уотергэйтын хэрэг гэдгээр нэршин үлдсэн нь ийм учиртай юм.
 
Улс орнуудын ѳндѳр албан тушаалтнүүд хэрэгт холбогдох тохиолдол бүрт гэйт гэгчийг дагуулж нэршүүлдэг нь ийм учиртай. Эрдэнэтийн дуулиант хэрэгийг биечлэн шалгаж, хамаг учрыг тайлах гэж оролдож байгаа Монгол улсын Засгийн газрын ХЭГ-ын дарга Л.Оюун-Эрдэнэ, Эрдэнэтийн хэрэгийн талаар "туйлийн тодорхой мѳнгѳ угаалгын хэрэг мѳн" гэсэн урьдчилсан тайлбарыг ѳгѳѳд байна.
 
Гэтэл Монгол улсын ерѳнхий прокурор, Эрдэнэтэд гарсан авлигын хэрэг гэсэн томьёоллоор ярьж байгаа. Авлигын хэрэг нь сайндаа хэдэн жилийн ял авах эрүүгийн гэмт хэрэг, харин мѳнгѳ угаалга нь олон улсын байгууллага (FATF) -ын хатуу хяналтанд орчихсон, эх орноосоо урвасан гэдгээр зүйлчлэгдэх,  орон дамнасан ноцтой хүнд гэмт хэрэг юм, ялгаа нь тов тодорхой байгаа.
Мѳнгѳ угаах гэмт хэрэг нь бидний энгийн ухамсрын түвшинд бодож байгаа ойлголтоос хавьгүй тѳвѳгтэй, орон дамнасан мафи сүлжээ, дэлхийн бохир мѳнгѳний уурхайгаас асар их хѳрѳнгѳ буулгаж байгаа аймшгийн хүнд гэмт хэрэг юм.  Мѳнгѳ угаах нь эх орноосоо урвасан үйлдэл мѳн.
 
Монгол улсын прокурорын байгууллага, Эрдэнэтийн хэргийг авлигын гэмт хэрэг гэж зүйлчлэхээр оролдож байгаа нь УЕП-ын удаа дараагийн мэдэгдлээс ойлгомжтой боллоо. Эрдэнэтийн 51%, 49% гэж нэг цогц санхүүгийн обьектыг хуваан сѳргүүлэн тавиад байсан нь урьдаас бодож боловсруулсан маш нарийн механизм байсан нь тодорхой болсоор байна. Э
 
Эрдэнэтийн хамаг булхай дэлгэгдлээ, түүнд тѳрийн ѳндѳр асан албан тушаалтнууд оролцсон байсныг илрүүллээ, асар том авлига явагджээ гээд ард түмэн ойлгоод, тэгж ойлгуулаад байгаа нь процессыг далдлах маш ноцтой суртал нэвтрүүлэг хийгдэж, тархи угаалга амжилттай явагдсаны нотлогоо юм.
 
Иймд, авлига, мѳнгѳ угаалгын хооронд ухагдахууны ямар том зѳрүү байдгийг мэдэх нь маш чухал юм!  "Эрдэнэтийн авлигын гэмт хэрэг гэж улиг болтол давтаж байгаа нь мѳнгѳ угаалгыг нуун далдлах тархи угаалга юм" гэж би сошиалын нүүр номондоо  санамсаргүй бичээгүй, дэлгэрэнгүй тайлбар хийнэ гэж амласнаа энд хавчууллаа.
Авлига нь торгуулах, сайндаа хэдэн жил суух эрүүгийн хэрэгт хамааруулж болох гэмт үйлдэл, харин мѳнгѳ угаалга нь эх орноосоо урвасан гэж зүйлчлэгдэх хуулийн дээд хэмжээ шаардсан аймшигтай хүнд гэмт хэрэг мѳн. Авлигачдыг хулгайч гэж бай, харин мѳнгѳ угаагчдыг бол эх орноосоо урвагчид хэмээн цоллож бай гэмээр санагдана.
Мѳнгѳ угаалгын аймшигтай гэмт хэрэгийн утга агуулгыг гүнзгий ойлгохын ѳмнѳ эхлээд "бохир мѳнгѳ" гэгчийн тухай мэдээд авах ёстой юм. Америкт, бохирдсон мѳнгийг угааж цэвэрлэн тушааж ашиг олдог байсан, бүр хими цэвэрлэгээ шиг угаалгын машинтай жижиг фирмүүд хүртэл нээгдэж байсан түүх байдаг юм билээ. Гэхдээ, одоогийн мѳнгѳ угаалга гэдэг ухагдахуун тэндээс гараагүй, эх үүсвэр нь нуугдмал мѳнгѳ (бохир мѳнгѳ)-ийг гүйлгээнд оруулах санхүүгийн хуйвалдаан бий болох үед гарч ирсэн нэр томьёо юм. Хулгай дээрэм, хүчирхийлэл, хар тамхи, алан хядлага, зохион байгуулалттай гэмт хэргүүд хүйтэн дайнтай зэрэгцэн гал авалцаж ид дүрэлзэж, аливаа улс орон бие даан тэмцэх аргагүйд хүрснээр Америк улс санаачлан, мѳнгѳ угаалгын гэмт хэрэгийг эрүүгийн хуулиндаа суулган эрх зүйн орчинтой болохыг улс орнуудад уриалсан байдаг. Мѳнгѳ угаалгын хэрэгийг эрүүгийн хуулиндаа анх оруулсан AНУ, Их Британи, Франц, Герман, Швейцари, Польш гэх 6 орон дэлхийн банк, санхүүгийн түүхэнд G6 хэмээн нэршиж үлджээ. НҮБын санаачилгаар 1988 онд дэлхийн 106 орны тэргүүн Австрийн Вена хотод цуглан конгресс зохион байгуулж, 34 зүйл анги бүхий Тунхаг гаргасан байна. 1989 онд Париж хотод Саммит болж дэлхийн мѳнгѳ угаахтай хийх тэмцлийн конвейнци FATF ( Financial Action Task Forte on Monye) гэгчийг зохион байгуулж  улс орнууд нэгдэцгээсэн. Тэнд Монгол улс байсангүй. Тус конвейнцид нэгдээгүй орнуудын "хар жагсаалт" гэгчийг гаргаж. мѳнгѳ угаах гэмт хэрэгийг хүлээн зѳвшѳѳрсѳн орон гэж үзэж ѳндѳр торгууль оногдуулж байх журам тогтоосон. OХУ 2000 онд уг жагсаалтанд орсон боловч 2001 онд Нийт Оросын банк, санхүүгийн Нэгдсэн мониторинг гэх байгууллагыг нээн зарлаж, мѳнгѳ угаалгатай хатуу тэмцэл явуулах Үндэсний программ гарган хэрэгжүүлж явсаар 2012 онд ФАТФ-д нэгджээ.
 
Монгол улсад 2017 онд хар жагсаалтын том торгууль орж ирснээр Засгийн Газар түргэн авч нилээд юм болж байж уг конвейнцид нэгдэж орох санкци авсан байгаа, ФАТФ хүлээн авах эсэх нь одоо болтол эргэлзээтэй.
 
Цагийн юманд ач холбогдол ѳгөхгүй зарчимгүй хандах нь араасаа том үр хѳврѳл, хохирол чирдэгийг ойлгосон ганц нэг нь байгаа л байх, зориудаар юм шиг ойлгоогүй яваа нь тэрнээс олон гэдгийг Эрдэнэтийн будлианаас харахад ойлгомжтой л байгаа юм. Дэлхийн санхүүгийн G6 (ОХУ нэгдсэнээр G7) орнуудын эрүүгийн хуулиндаа нэмэлтээр тусгасан мѳнгѳ угаах гэмт хэрэгийн зүйл ангиудыг сонирхож үзлээ. Улс орнууд нийтдээ бохир мѳнгѳний эх үүсвэрүүдийг тов тодорхой заасан байдаг юм байна.  Хар тамхи, татвараас зайлсхийсэн бүх орлого, эх үүсвэр нь далд, ойлгомжгүй, санхүүгийн хяналтын гадуур, тайлан мэдүүлэгт тусгаагүй буюу багасгаж тусгасан хѳрѳнгѳ зэрэг нь "хар эх үүсвэр" буюу "бохир мѳнгѳ" гэж тооцогддог юм байна. Дэлхий дахинаараа мѳнгѳ угаалгатай хатуу тэмцээд, үр дүн гараад ирэхээр, мѳнгѳ угаагчид аргаа нарийсгаж, чемодан, чемоданаар доллар зѳѳж явдгаа больж, банк санхүүгийн систем рүү нэвтэрч хулгайгаа албажуулах болсон байна. Энийг хар мѳнгѳний ил гарах сувгууд гэж нэрлэдэг болжээ. Энэ нь, банк, даатгалын систем, хѳрѳнгѳ оруулалт, хуурамч гарын үсэг, баримт, гэрээний үйлдэл, хѳрѳнгѳ обьектын хувьчлал зэрэг юм. Оффшоор данс бол хамгийн том нуувч, дэлхийн бүх мѳнгѳний гурав хуваасны нэг нь тэнд байна. 
 
Орчин үед, ФАТФ-ын хамгийн их анхаарал татаж байгаа бүс, обьект бол хуучин соц.системын орнууд мөн. Асар их хѳрѳнгѳ нийгмийн гэх эзэнгүй субьектээс хувьд шилжсэнтэй холбоотой байх. Чѳтгѳр мѳнгѳ хулгайлахыг заахаас хаана нуухыг заадаггүй гэдэг нь үнэн ажээ. 
 
 
Мѳнгѳ угаах боломжтой талбар гэж байдаг, АНУ-д гэхэд тэр нь 400-500  млрд долларын хүрээнд эргэлдэж байна. Монголынх 20 млрд хавьцаа гэсэн баримжаа байгаа. Соц. байсан орнуудых асар их. Балтикийн эрэг хавийн  3 орны (Эстон, Латви, Литва) ерѳнхийлѳгч асан нарын бүлэглэлийн угаасан мѳнгѳний хар нүхэнд 200 млрд доллар хуримтлагдсан нь илэрч Данскогэйтын (Dansko bank) дуулиант хэрэг дэгдсэн байдаг аж. Ийм их мѳнгѳтэй хувь хүн байлаа гэхэд, ухаандаа Аппле фирмийг худалдаж аваад, Их Британы бүх гадаад ѳрийг тѳлѳѳд, дэлхийн зуны нэг олимп, хѳл бѳмбѳгийн дэлхийн аварга нэгийг ивээн тэтгээд цаана нь дэлхийн зартай баян хэвээр үлдэж болох жишээтэй л юм. Гэхдээ энэ нь соц байсан орнуудын угаасан мѳнгѳний дѳнгѳн данган 5% гэж байгаа, тэгэхээр ямар аймшгийн их мѳнгѳний тухай яриа болох нь ойлгогдож байна. Эндээс харахад, эх орноосоо урвагч хэмээн үзэж, эрүүгийн хуулиндаа ѳѳрчлѳлт оруулахыг тулган шаардах нь зүй ёсны юм. Мѳнгѳ угаагчийг эх орноосоо урвагч гэж үзэхийг Лондоны Саммитаас зѳвлѳмж болгосон байдаг.
Мѳнгѳ угаах гэмт хэрэг нь мѳнгѳ байршуулалт, зузаатгал, интеграци буюу ашгаа (профит) хувааж авах гэсэн 3 үе шатыг дамжина. Профит гэдэг нь двидентын ашиг биш, миний байнга ярьдаг "надад юу оногдох вэ?" гэдэг хѳгийн, хогийн зарчим юм. Яг энэ шатанд маргаан үүсч биесээ хѳнѳѳх нь энүүхэнд, мафийн сүлжээ шүүдээ, тэдний интеграци ѳвѳрмѳц онцлоготой.  Улс тѳржүүлж болдоггүй, учир начры нь тунгаалгүй шуугиан дэгдээж бас болдоггүй маш тѳвѳгтэй гэмт хэрэг бол мѳнгѳ угаалга. Монголын мѳнгѳ угаалга, гадаад дотоод гэсэн  2 хүрээнд явагдаж байна. Тухайлвал, Оюутолгойн мѳнгѳ угаалга хилийн чанадад явагддаг, Оюутолгойн орлогоос хувь хүртэнэ гэсэн үг. Орлого нь хилийн гадуур эргэлдэж байдаг, мониторинг хийх боломжгүй, Монгол банканд оруулж ирэхээр манай Засгийн газар хѳѳцѳлддѳг ч ОУВС тээг болдог, бүх юм хулгайн механизмаар хэрэгждэг.  Дотоод гэдэг нь Эрдэнэт, уул уурхайн 400 орд, дээр нь бас сангууд байна.
 
ЖДҮ-ийн сан гэхэд л УИХ-ын гишүүдийн авсан зээл гэх авлигын гэмт хэрэг байхад, түүний ард санг зохион байгуулалттай босгож, интеграци хийн мѳнгѳ хуваарилсан  мѳнгѳ угаах онц ноцтой хүнд гэмт хэрэг оршиж байх жишээтэй л байгаа юм. 
 
Цэрэг дайны ойлголттой хольж хутгах хэрэггүй. Эх орноосоо урвагчид гэдэг нь орчин цагийн үзэл баримтлалаар, улс орны ҮАБ-д эргэж нѳхѳгдѳшгүй хохирол учруулсан новшнууд (мерзавец)-ыг хэлнэ. Манай хойд хѳрш ингэж тодорхойлсон байна.
Ер нь бол манай 2 хѳрш эх орноос урвасан гэмт хэрэгтэй маш сайн тэмцэж байгаа. ШХАБ-ын хүрээнд мѳнгѳ угаалгатай тэмцэх ФАТФ-ын салбар конвейнци байгуулах асуудал яригддаг, манай улс санаачлагчаар орох саналаа ѳгѳѳд Зѳвлѳлийн захирлуудын газрыг Улаанбаатард оффистой байхаар санал гаргавал маш том шат ахилт болно гэж боддог. Монгол улс, ФАТФ-ын хар жагсаалтын торгуулийн хэмжээг хѳнгѳлѳх талын нѳхцѳл хѳѳцѳлдѳж олж авсан болохоос торгууль хүлээх нѳхцлийг арилгаж чадаагий яваа, энийг ард түмнээс нуух ямар ч үндэслэл байхгүй. Дараагийн том торгууль орж ирлээ гэхэд Монгол улсын ядруу эдийн засаг даахгүй, тэхээр зохион байгуулалтын арга хэмжээг яаралтай авах л ёстой. 
Эх орноосоо урвагчдыг урд хѳрш хаа байгаа газраас нь тэмтэрч олж ирээд цаазалчихдаг, харин хойд хѳрш маань хаа байгаа газарт нь хүрч очоод нухчихдаг юм.
 
Эх орноосоо урвагчид гэдгийг улс орнууд янз бүрээр тодорхойлж байна. Англид (high treason) эзэн хааны зарлигыг зѳрчсѳн, АНУ-д Үндсэн хууль зѳрчсѳн эсвэл хувьдаа буруугаар урвуулан ашигласан бол эх орноосоо урвасан гэж үзнэ. АНУ-ын хуулинд,  эх орноосоо урвасан этгээдүүдийн бүх эрхийг түүний дотор ѳмчлѳх эрх, тэр ч байтугай амьд явах эрхийг нь онцгой нѳхцѳл хэмээн үзэж хасахаар заасан байдаг юм байна. OХУ-д авлигын хэрэгийг мѳнгѳ угаасан хэрэгээс ѳѳр хуулийн заалтаар зүйлчлэн шийтгэдэг. А.Хорошовинг 2015 онд "ОХУ-ын Ерѳнхийлѳгчийн итгэл алдсан" хэмээн буруутгаж баривчлан, авлигын хэрэгийг нотлон 2018 онд 18 жилээр таслаж, 500 сая рублийн торгууль ноогдуулсан байна. Гэрээс нь 800 тѳрлийн үнэт эдлэл, түүний дотор 1 үзэг гэхэд л 36 сая рублийн үнэтэй гэх мэт эд зүйлс, 1 млрд рубль бэлнээр хадгалаж байсныг хураан авч улсын орлого болгосон байдаг юм.
Одоо эх орноосоо урвагчдын ганц нэг жишээ хэлье! Эх орноос урвагч С.Скрипаль. Ойр дотнын бүх ах дүү нарын хамт алагдсан. "Бид ѳршѳѳсѳн, шорон гяндангаас сулласан, гэтэл тэр эх орноо худалдсаар байсан, энийг юу гэж ойлгох вэ? Тэр бол эх орноос урвагч" гэж В.Путин хэлсэн байдаг. Литвиненко. Березовскийн хѳлсний байранд тарчилж үхсэн. "КГБ алсан уу, гүй юу гэдэг нь чухал биш, нотлогдохгүй, харин нэг ч гэсэн урвагч далд орсон нь нэн чухал юм" гэж Оросын тагнуулын албаны оффицер хэлсэн байдаг. Онц ноцтой гэмт хэрэг хариуцсан, хошууч генерал А.Н.Севастьяновын "хар жагсаалт" хэмээх бичиг баримт алдагдсан байдаг юм. "Хар жагсаалтанд 15 этгээдийн нэр л байгаа, ихэнхи нь алагдсан, тийм их чухал сонирхолтой байгаа бол..." гээд Путины зарлигаар ил болгосон байдаг. Ил болсон жагсаалтад 150 этгээдийн нэр багтжээ.
Оросын мэдээллийн эх сурвалж: http://www.agentura.ru/dassier/russia/traitors/
 
Дүгнэлт: Үнэхээр мѳнгѳ угаалга байсан уу?, эсвэл авлигын хэрэг байсан уу? Ерѳѳсѳѳ хэрэг байгаагүй, зүгээр л дэлхийн санхүүгийн нэгэн тѳрѳл механизм хэрэглэсэн, гэхдээ тэрийгээ хулгайн сэдэл оруулаад хэрэглэчихсэн юм уу? Энэ бүхний үнэнийг цаг хугацааны ѳрнѳл харуулна биз ээ. Тэр болтол хардацгаах эрхээ хэн ч эдлэнэ. Тов тодорхой юм гэвэл байгалийн баялаг бол нийт ард түмний ѳмч, түүнийг хэн нэгэн захиран зарцуулахаар шийдсэн бол эрх бүхий УИХ-тай заавал зѳвшилцѳх ёстой нь л үнэн.
 
Социологич, памфлет нийтлэлч  И.Цэрэнхүү
sonin.mn

Сэтгэгдэл бичих

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent

61 сэтгэгдэл

 1. dolphins winter hat room billig:
  <a href="http://www.housecho.com/men-nike-new-orleans-saints-51-sam-mills-lim
  ited-black-team-color-nfl-jersey-sale-billig-jerseyme_dk">men nike new orleans saints 51 sam mills limited black team color nfl jersey sale billig</a>,<a href="http://www.housecho.com/limited-ronde-barber-youth-jersey-tampa-bay-
  buccaneers-20-alternate-orange-nfl-billig-jerseyme_dk">limited ronde barber youth jersey tampa bay buccaneers 20 alternate orange nfl billig</a>,<a href="http://www.housecho.com/mens-cleveland-cavaliers-customized-yellow-j
  ersey-billig-jerseyme_dk">mens cleveland cavaliers customized yellow jersey billig</a>,<a href="http://www.housecho.com/elite-matthew-slater-youth-jersey-new-englan
  d-patriots-c-patch-18-home-navy-blue-nfl-billig-jerseyme_dk">elite matthew slater youth jersey new england patriots c patch 18 home navy blue nfl billig</a>
  dolphins winter hat room billig http://www.housecho.com/dolphins-winter-hat-room-billig-hatme_uk
 2. golden goose sneakers:
  I want to express appreciation to you just for rescuing me from such a challenge. Because of looking through the world-wide-web and finding methods which are not helpful, I was thinking my entire life was gone. Being alive without the answers to the issues you've fixed as a result of your good website is a serious case, as well as the kind which might have in a negative way damaged my entire career if I had not come across your web site. Your skills and kindness in controlling all areas was helpful. I am not sure what I would've done if I hadn't come upon such a point like this. I can also at this point look ahead to my future. Thanks for your time so much for your professional and result oriented help. I will not hesitate to refer the sites to any person who desires tips about this issue.
  golden goose sneakers
 3. nike mercurial vapor xi fg usb billig:
  <a href="http://www.housecho.com/fox-racing-pom-pom-hat-game-billig-hatme_de&
  quot;>fox racing pom pom hat game billig</a>,<a href="http://www.housecho.com/atlanta-braves-hat-retro-0-60-billig-hatme_d
  e">atlanta braves hat retro 0 60 billig</a>,<a href="http://www.housecho.com/miami-dolphins-boonie-hat-amazon-billig-hatm
  e_de">miami dolphins boonie hat amazon billig</a>,<a href="http://www.housecho.com/how-to-knit-a-newborn-hat-with-circular-need
  les-quizlet-billig-hatme_de">how to knit a newborn hat with circular needles quizlet billig</a>
  nike mercurial vapor xi fg usb billig
 4. nike dunk low black white billig:
  <a href="http://www.pessimistov.net/jordan-11-white-and-red-for-cheap-billig-
  shoesto_it">jordan 11 white and red for cheap billig</a>,<a href="http://www.pessimistov.net/nike-lunar-presto-black-gold-billig-shoes
  to_it">nike lunar presto black gold billig</a>,<a href="http://www.pessimistov.net/nike-soldier-10-black-billig-shoesto_it&q
  uot;>nike soldier 10 black billig</a>,<a href="http://www.pessimistov.net/uk-navy-blue-shoes-nike-tiempo-legend-vi-
  billig-shoesto_it">uk navy blue shoes nike tiempo legend vi billig</a>
  nike dunk low black white billig
 5. jordan 6:
  I am commenting to let you know what a useful encounter our girl experienced going through your webblog. She came to find numerous things, not to mention how it is like to possess an amazing coaching character to let a number of people without problems completely grasp certain specialized subject matter. You actually surpassed readers' expectations. Thanks for imparting such practical, dependable, edifying and as well as cool tips about your topic to Jane.
  jordan 6
 6. golden goose sneakers:
  I have to express my appreciation to this writer for bailing me out of such a scenario. Just after checking throughout the the net and seeing proposals which were not helpful, I figured my entire life was well over. Being alive without the presence of approaches to the difficulties you've fixed all through your good website is a serious case, and ones which might have negatively damaged my entire career if I had not noticed your site. Your understanding and kindness in controlling every part was crucial. I am not sure what I would have done if I had not discovered such a subject like this. It's possible to at this time look ahead to my future. Thank you so much for the high quality and effective help. I will not hesitate to refer your blog post to anyone who desires recommendations on this subject matter.
  golden goose sneakers

  I truly wanted to make a word to be able to say thanks to you for all the precious ideas you are giving on this website. My prolonged internet look up has at the end been compensated with brilliant tips to talk about with my partners. I would claim that many of us site visitors are really lucky to exist in a very good community with so many outstanding people with interesting points. I feel truly happy to have encountered your entire weblog and look forward to really more exciting minutes reading here. Thanks a lot again for everything.
  yeezy boost
 7. nike react:
  I precisely wished to thank you very much once again. I do not know what I would've tried in the absence of those solutions contributed by you about that subject. This has been a very frightful circumstance for me, however , finding out the professional way you handled the issue made me to jump for joy. I am just happy for your support and expect you find out what a great job you have been putting in instructing people today through a blog. I know that you have never met all of us.
  nike react
 8. jordan sneakers:
  I have to express my passion for your generosity in support of folks that really want help on in this area of interest. Your real dedication to getting the solution throughout became incredibly important and has all the time allowed ladies like me to get to their goals. This warm and helpful instruction denotes a great deal to me and substantially more to my mates. Many thanks; from all of us.
  jordan sneakers
 9. jordan hat bhm pictures billig:
  <a href="http://www.beamgrow.com/yeezy-sneakers-online-billig-shoesa_de"
  >yeezy sneakers online billig</a>,<a href="http://www.beamgrow.com/nike-free-3.0-flyknit-all-white-shoes-on-sal
  e-billig-shoesa_de">nike free 3.0 flyknit all white shoes on sale billig</a>,<a href="http://www.beamgrow.com/nike-jordan-6-for-sale-billig-shoesa_de"
  ;>nike jordan 6 for sale billig</a>,<a href="http://www.beamgrow.com/nike-internationalist-premium-blue-grey-bill
  ig-shoesa_de">nike internationalist premium blue grey billig</a>
  jordan hat bhm pictures billig
 10. jordan 8 white black green billig:
  <a href="http://www.viagraaction.com/nike-air-max-2015-lunar-black-billig-moi
  re_en">nike air max 2015 lunar black billig</a>,<a href="http://www.viagraaction.com/womens-nike-air-max-1-ultra-moire-runnin
  g-shoes-fiberglass-billig-moire_en">womens nike air max 1 ultra moire running shoes fiberglass billig</a>,<a href="http://www.viagraaction.com/womens-asics-gel-sendai-2-white-purple-b
  illig-moire_en">womens asics gel sendai 2 white purple billig</a>,<a href="http://www.viagraaction.com/nike-air-flight-89-white-varsity-red-bil
  lig-moire_en">nike air flight 89 white varsity red billig</a>
  jordan 8 white black green billig
 11. canada goose:
  I would like to show appreciation to the writer just for bailing me out of such a challenge. As a result of checking throughout the internet and meeting suggestions which are not beneficial, I believed my entire life was done. Existing without the strategies to the problems you've sorted out through your blog post is a crucial case, and the ones that might have in a wrong way affected my entire career if I hadn't noticed your web site. Your skills and kindness in touching a lot of stuff was invaluable. I am not sure what I would've done if I hadn't come upon such a subject like this. I am able to at this point look ahead to my future. Thanks for your time very much for your reliable and amazing help. I won't think twice to endorse the sites to any person who ought to have recommendations about this subject.
  canada goose
 12. nike hyperdunk:
  I precisely wanted to appreciate you again. I'm not certain the things I would have used in the absence of the entire tactics provided by you regarding that question. Previously it was a intimidating condition in my position, however , discovering a new skilled style you treated it made me to weep for delight. I'm just happy for the help and as well , wish you know what a powerful job you were providing training most people with the aid of your blog post. Most likely you haven't encountered any of us.
  nike hyperdunk

  I want to express appreciation to the writer for bailing me out of such a condition. Just after researching throughout the world wide web and getting opinions which are not pleasant, I figured my entire life was gone. Existing without the presence of solutions to the difficulties you have sorted out by way of your entire article is a crucial case, and ones that might have in a wrong way affected my career if I hadn't discovered your web site. Your primary competence and kindness in dealing with all things was precious. I don't know what I would've done if I hadn't discovered such a solution like this. I can at this point relish my future. Thanks a lot very much for the specialized and results-oriented help. I won't hesitate to suggest your web site to anybody who requires tips on this subject.
  yeezy boost 350

  I precisely needed to appreciate you again. I do not know what I might have accomplished without the actual hints shown by you about that area of interest. It was actually an absolute fearsome matter in my view, nevertheless being able to view a new well-written strategy you dealt with the issue took me to weep with joy. I am just happy for the support and even wish you know what a powerful job you have been getting into teaching most people thru a blog. I'm certain you have never met all of us.
  hermes handbags

  I'm also commenting to make you be aware of of the incredible experience my child obtained using your site. She discovered such a lot of details, which included what it's like to have a very effective teaching spirit to make the mediocre ones very easily know just exactly various tortuous subject areas. You really did more than readers' expectations. I appreciate you for churning out those good, trustworthy, revealing and even cool tips about that topic to Julie.
  lebron james shoes
 13. pink dolphin snapbacks navy billig:
  <a href="http://www.pessimistov.net/women-nike-detroit-lions-23-chris-houston
  -limited-white-nfl-jersey-sale-billig-jerseyme_uk">women nike detroit lions 23 chris houston limited white nfl jersey sale billig</a>,<a href="http://www.pessimistov.net/limited-antonio-allen-youth-jersey-new-yo
  rk-jets-39-home-green-nfl-billig-jerseyme_uk">limited antonio allen youth jersey new york jets 39 home green nfl billig</a>,<a href="http://www.pessimistov.net/elite-marshal-yanda-mens-jersey-baltimore
  -ravens-73-lights-out-black-nfl-billig-jerseyme_uk">elite marshal yanda mens jersey baltimore ravens 73 lights out black nfl billig</a>,<a href="http://www.pessimistov.net/nike-falcons-98-takkarist-mckinley-black-
  mens-stitched-nfl-limited-gold-salute-to-service-jersey-billig-jerseyme_uk"
  ;>nike falcons 98 takkarist mckinley black mens stitched nfl limited gold salute to service jersey billig</a>
  pink dolphin snapbacks navy billig
 14. fila:
  Thanks for all of your efforts on this site. Kim loves doing investigation and it's really obvious why. Many of us know all concerning the compelling ways you make effective steps on your web blog and invigorate contribution from website visitors on this concept plus our daughter has always been learning a lot. Have fun with the rest of the new year. You're conducting a pretty cool job.
  fila

  I simply needed to thank you very much once more. I'm not certain what I might have created without the entire creative ideas shared by you concerning this subject matter. It had become the troublesome case for me personally, nevertheless considering your specialized strategy you managed that took me to leap for fulfillment. I am happy for the work and believe you are aware of a great job your are putting in training other individuals via your blog. I am certain you have never encountered all of us.
  nike cortez

  I precisely had to appreciate you yet again. I am not sure what I could possibly have gone through without those suggestions shared by you on this situation. Previously it was a real terrifying dilemma in my opinion, however , taking note of the skilled manner you managed that took me to jump for delight. I will be happy for the guidance and in addition believe you recognize what a powerful job you're accomplishing educating some other people through your web site. I am sure you've never got to know all of us.
  yeezy boost

  I definitely wanted to compose a brief note to appreciate you for the splendid points you are giving out at this site. My time intensive internet look up has now been rewarded with reputable points to write about with my pals. I 'd repeat that most of us site visitors are really lucky to dwell in a perfect website with many perfect individuals with very beneficial techniques. I feel somewhat privileged to have seen your entire website and look forward to really more pleasurable minutes reading here. Thanks a lot once more for all the details.
  jordan retro

  I wish to express my affection for your generosity giving support to people that actually need guidance on this particular study. Your very own dedication to passing the solution all over had become exceedingly valuable and have truly encouraged somebody just like me to reach their endeavors. The warm and friendly help implies a great deal to me and still more to my mates. Thanks a lot; from all of us.
  kyrie irving shoes
 15. jordan 13:
  I am glad for writing to make you understand of the cool encounter my friend's princess had browsing your blog. She even learned so many issues, which included what it is like to have an excellent giving heart to have other people completely comprehend various grueling things. You actually did more than visitors' expected results. I appreciate you for displaying these useful, dependable, explanatory and also cool guidance on the topic to Kate.
  jordan 13

  I definitely wanted to send a simple comment in order to express gratitude to you for those remarkable steps you are giving at this website. My time consuming internet investigation has finally been honored with pleasant points to go over with my partners. I would state that that many of us site visitors actually are really lucky to exist in a fabulous place with very many special professionals with helpful pointers. I feel really happy to have used your web site and look forward to so many more thrilling moments reading here. Thanks a lot again for all the details.
  nike air max 2018

  My spouse and i got cheerful Raymond managed to do his investigation via the ideas he came across using your weblog. It's not at all simplistic to just choose to be offering strategies which some others have been making money from. And we keep in mind we have the writer to be grateful to because of that. All of the explanations you made, the straightforward web site menu, the friendships you will help to promote - it's everything amazing, and it is leading our son in addition to our family recognize that that topic is exciting, which is certainly exceedingly mandatory. Thank you for all the pieces!
  off white hoodie

  I would like to show my appreciation for your kind-heartedness supporting men who should have guidance on this one area of interest. Your special commitment to passing the message along became exceedingly significant and has consistently made many people like me to attain their desired goals. Your own informative help and advice means much to me and additionally to my colleagues. Thank you; from all of us.
  yeezy 500
 16. jordan retro 12:
  I in addition to my friends appeared to be taking note of the great procedures found on your website then all of the sudden got a terrible suspicion I had not expressed respect to the web site owner for those secrets. Most of the ladies appeared to be totally thrilled to read through them and already have extremely been making the most of those things. Thank you for really being very considerate as well as for selecting these kinds of really good tips most people are really desperate to learn about. My personal honest regret for not expressing gratitude to sooner.
  jordan retro 12

  My wife and i felt absolutely satisfied Raymond could do his survey through your ideas he acquired out of your web page. It's not at all simplistic to just possibly be releasing thoughts that others might have been selling. We realize we've got the website owner to be grateful to for that. Those explanations you made, the simple blog navigation, the relationships you will aid to engender - it is everything awesome, and it's really helping our son and us understand the situation is enjoyable, and that is especially important. Thank you for everything!
  cheap jordans

  I must show my affection for your kindness giving support to all those that actually need help on your idea. Your special dedication to passing the message throughout came to be rather productive and has in most cases allowed associates much like me to attain their objectives. Your own important instruction means this much a person like me and somewhat more to my mates. Thank you; from each one of us.
  michael kors handbags

  My husband and i have been very relieved Michael could complete his inquiry because of the precious recommendations he grabbed when using the weblog. It's not at all simplistic to simply find yourself giving freely helpful hints some others might have been selling. We really know we have got you to appreciate for that. All of the explanations you've made, the simple blog menu, the friendships you make it easier to promote - it is most remarkable, and it's really letting our son and us believe that the subject matter is entertaining, which is certainly highly fundamental. Thanks for the whole lot!
  lebron shoes
 17. kate spade handbags:
  I in addition to my guys were viewing the excellent ideas on your website and then unexpectedly came up with an awful feeling I never expressed respect to the blog owner for those techniques. Those boys appeared to be so thrilled to learn them and already have in actuality been tapping into them. Many thanks for truly being indeed accommodating and then for getting certain nice ideas millions of individuals are really desperate to discover. My very own honest regret for not saying thanks to earlier.
  kate spade handbags

  I intended to write you this very little word to help say thank you yet again about the striking advice you've shown on this site. It has been really shockingly open-handed with people like you to offer openly precisely what a few individuals could possibly have supplied as an electronic book to make some money for themselves, and in particular since you could possibly have done it in case you decided. These advice as well served to be the good way to understand that the rest have similar passion much like my personal own to understand much more regarding this condition. I'm sure there are a lot more enjoyable periods ahead for individuals that read carefully your blog.
  vans outlet

  My husband and i got thrilled Ervin managed to finish off his web research with the precious recommendations he grabbed out of the web pages. It is now and again perplexing just to choose to be giving for free secrets and techniques that many the others might have been making money from. And we also acknowledge we have the writer to be grateful to because of that. All the illustrations you made, the simple blog navigation, the friendships you can help engender - it's got many superb, and it's really aiding our son in addition to the family reason why that issue is amusing, which is certainly really indispensable. Thanks for the whole thing!
  balenciaga shoes
 18. yeezy boost 350:
  I simply desired to say thanks once more. I do not know the things I might have achieved without the entire ideas shared by you about this question. Completely was a real traumatic dilemma in my opinion, however , coming across a specialized style you managed that took me to jump over happiness. I'm happier for this support and hope you know what an amazing job you are undertaking training others all through your blog. I am sure you haven't met any of us.
  yeezy boost 350
 19. nike magista coral shoes on sale billig:
  <a href="http://www.viagraaction.com/new-balance-580-all-red-grey-uk-billig-m
  oire_en">new balance 580 all red grey uk billig</a>,<a href="http://www.viagraaction.com/jordan-6-low-black-and-gold-for-cheap-bi
  llig-moire_en">jordan 6 low black and gold for cheap billig</a>,<a href="http://www.viagraaction.com/jordan-1-black-nouveau-billig-moire_en&q
  uot;>jordan 1 black nouveau billig</a>,<a href="http://www.viagraaction.com/kobe-v-venomenom-all-black-blue-uk-billi
  g-moire_en">kobe v venomenom all black blue uk billig</a>
  nike magista coral shoes on sale billig
 20. curry 4:
  I wanted to write down a simple message in order to express gratitude to you for these lovely suggestions you are placing on this site. My time-consuming internet research has finally been paid with really good know-how to exchange with my classmates and friends. I would state that that many of us website visitors actually are definitely endowed to dwell in a good site with so many brilliant people with helpful things. I feel rather blessed to have encountered your entire weblog and look forward to some more entertaining moments reading here. Thank you once again for all the details.
  curry 4

  Thanks for all your effort on this site. My mum take interest in participating in research and it's obvious why. Most people hear all regarding the dynamic means you offer practical secrets via this website and as well cause contribution from others on this concept plus our own princess is becoming educated a lot. Enjoy the remaining portion of the year. Your carrying out a superb job.
  yeezy boost 350

  A lot of thanks for all your valuable labor on this web site. Betty loves setting aside time for internet research and it's easy to see why. Almost all know all of the dynamic manner you present effective suggestions by means of this website and welcome response from others on this article plus our child is certainly discovering a lot of things. Take advantage of the rest of the year. You are always carrying out a remarkable job.
  bape hoodie
 21. Salomon UK:
  tuqhgakvtf,This website truly has alll of the information and facts I wanted about this subject and didn?t know who to ask.
  Salomon UK
 22. calvin klein underwear:
  I have to point out my respect for your kind-heartedness in support of people who really need help with your subject matter. Your personal dedication to getting the message all around had become surprisingly practical and has specifically enabled girls much like me to arrive at their dreams. Your own warm and helpful suggestions can mean a lot a person like me and far more to my mates. Warm regards; from all of us.
  calvin klein underwear
 23. authentic jordans:
  I precisely desired to thank you so much again. I do not know what I could possibly have accomplished without those tactics shared by you directly on this field. It became a real horrifying setting in my circumstances, however , coming across the very expert manner you managed it forced me to jump over delight. Now i am happy for the support and in addition pray you really know what an amazing job you happen to be accomplishing educating men and women with the aid of a site. I am sure you've never met any of us.
  authentic jordans

  I'm also writing to make you understand what a superb experience our princess had studying your web site. She realized many issues, not to mention how it is like to possess an awesome coaching character to have men and women with no trouble grasp chosen extremely tough issues. You truly surpassed her expected results. I appreciate you for supplying such warm and friendly, healthy, edifying and in addition cool tips about this topic to Lizeth.
  lebron 15

  Thanks for all of the labor on this web site. My niece loves engaging in investigation and it's really simple to grasp why. Many of us learn all relating to the dynamic medium you produce practical things through this blog and as well as encourage participation from other people about this idea so my daughter has been being taught a whole lot. Take advantage of the rest of the new year. You're performing a terrific job.
  paul george shoes

  I wanted to draft you this little bit of word just to say thank you as before regarding the pretty pointers you have documented above. It has been certainly remarkably generous of people like you to give publicly just what many of us could have marketed as an e-book to generate some profit for themselves, precisely considering that you could possibly have tried it in case you desired. These ideas in addition acted to be a good way to recognize that some people have the same dreams really like my very own to find out good deal more around this issue. I think there are numerous more pleasant sessions in the future for many who examine your site.
  yeezy boost 350 v2
 24. ferragamo belt:
  My husband and i got really relieved that Ervin managed to deal with his researching with the ideas he gained from your own web page. It's not at all simplistic to just choose to be making a gift of points which some people might have been selling. And now we know we have got the website owner to thank for that. All the explanations you've made, the simple web site menu, the relationships you will give support to engender - it is most superb, and it's really facilitating our son in addition to our family imagine that this content is brilliant, which is certainly unbelievably fundamental. Many thanks for all the pieces!
  ferragamo belt

  My spouse and i were absolutely joyful Edward managed to round up his inquiry out of the precious recommendations he came across from your own web page. It's not at all simplistic just to happen to be giving for free secrets some people may have been selling. We do know we've got you to be grateful to for that. These illustrations you made, the simple web site navigation, the friendships you assist to create - it is everything superb, and it's facilitating our son and our family know that the topic is satisfying, which is truly mandatory. Many thanks for all the pieces!
  ferragamo belts

  I wanted to put you this very small observation to be able to say thank you yet again with your fantastic things you have contributed on this site. It's simply unbelievably generous of people like you to grant publicly exactly what a few people would have offered for sale as an e book in making some dough on their own, primarily considering the fact that you might have done it in case you wanted. These tactics also worked like a good way to comprehend someone else have similar desire like mine to know the truth a lot more in respect of this problem. I am certain there are lots of more pleasurable opportunities ahead for those who go through your website.
  jimmy choo

  Thanks a lot for giving everyone an extraordinarily wonderful chance to read in detail from this blog. It is often very good and also jam-packed with amusement for me and my office co-workers to visit your website at the very least 3 times a week to read through the fresh issues you will have. And lastly, I am certainly motivated for the exceptional pointers you serve. Some 3 areas in this article are in truth the best we have ever had.
  goyard handbags
 25. michael kors factory outlet:
  I and also my buddies came following the excellent techniques on the blog then quickly I got a terrible feeling I never thanked the blog owner for those strategies. All the young boys became stimulated to see them and already have honestly been taking pleasure in them. Thanks for simply being indeed thoughtful and then for picking this form of good resources most people are really wanting to be aware of. My very own honest apologies for not expressing gratitude to earlier.
  michael kors factory outlet

  My wife and i were now fulfilled Michael could round up his preliminary research using the precious recommendations he had when using the blog. It's not at all simplistic just to find yourself making a gift of solutions which most people may have been making money from. And we also acknowledge we have got you to appreciate because of that. All of the illustrations you have made, the easy blog menu, the relationships you can give support to instill - it's everything amazing, and it's really helping our son and our family believe that this matter is excellent, and that's particularly essential. Many thanks for all!
  off white jordan 1

  I really wanted to post a brief note to express gratitude to you for all the great instructions you are giving out here. My prolonged internet search has at the end been rewarded with excellent know-how to exchange with my family. I 'd point out that most of us visitors are unquestionably fortunate to exist in a perfect website with so many brilliant professionals with beneficial hints. I feel truly happy to have used the website and look forward to tons of more thrilling moments reading here. Thank you once more for all the details.
  supreme clothing

  Needed to put you that little bit of word to finally thank you yet again on your breathtaking concepts you've shown above. This has been tremendously generous with you to offer freely all some people would've sold as an e-book in making some money on their own, specifically seeing that you could possibly have done it in the event you wanted. Those creative ideas as well acted as a easy way to be sure that some people have similar dreams the same as my very own to know the truth very much more on the subject of this condition. Certainly there are several more pleasant moments up front for many who find out your website.
  yeezy boost
 26. yeezy boost 350:
  I precisely wanted to thank you so much yet again. I do not know what I could possibly have sorted out in the absence of those recommendations discussed by you on such theme. This has been a very traumatic condition in my view, but considering this specialized fashion you handled that took me to leap for fulfillment. I will be grateful for this assistance and as well , hope you really know what a great job you happen to be undertaking training many others with the aid of your web blog. Probably you haven't got to know all of us.
  yeezy boost 350

  I enjoy you because of each of your work on this blog. My mum loves managing research and it's easy to see why. My partner and i hear all regarding the dynamic medium you produce useful guidelines through your website and boost response from other people on the idea then our simple princess is now starting to learn a whole lot. Take advantage of the remaining portion of the year. You're the one conducting a glorious job.
  caterpillar shoes

  I happen to be commenting to let you understand of the great discovery my wife's princess had checking the blog. She even learned such a lot of issues, with the inclusion of what it's like to possess an incredible giving spirit to get many people completely fully grasp a number of extremely tough issues. You actually exceeded our own expectations. Thanks for providing the insightful, healthy, explanatory and even easy tips on that topic to Jane.
  cheap jordans
 27. hermes birkin:
  I'm also writing to make you be aware of what a extraordinary discovery our child developed reading through your blog. She learned such a lot of issues, including what it is like to possess an awesome coaching mindset to make most people smoothly know just exactly specified tricky matters. You really exceeded readers' expectations. I appreciate you for showing the helpful, trustworthy, edifying and fun tips about the topic to Julie.
  hermes birkin
 28. miami dolphins military hat 50 billig:
  <a href="http://www.boydesigner.com/cheap-jordan-knit-hat-repair-billig-hatl_
  dk">cheap jordan knit hat repair billig</a>,<a href="http://www.boydesigner.com/kansas-city-royals-camo-hat-4000-billig-h
  atl_dk">kansas city royals camo hat 4000 billig</a>,<a href="http://www.boydesigner.com/how-to-knit-a-baby-yoda-hat-hats-billig-h
  atl_dk">how to knit a baby yoda hat hats billig</a>,<a href="http://www.boydesigner.com/nike-knit-hat-with-small-brim-600-billig-
  hatl_dk">nike knit hat with small brim 600 billig</a>
  miami dolphins military hat 50 billig
 29. yeezy boost 350:
  I precisely needed to say thanks yet again. I'm not certain what I would've handled in the absence of the ideas shared by you regarding this topic. It has been a very hard concern in my opinion, nevertheless understanding the expert technique you handled that forced me to weep over joy. Extremely thankful for the guidance and in addition wish you know what a powerful job that you're carrying out instructing most people through your websites. More than likely you haven't come across all of us.
  yeezy boost 350

  I precisely had to thank you so much all over again. I am not sure the things I would've implemented without these information shown by you about that area. Entirely was a real scary condition in my circumstances, but witnessing the very expert mode you solved it made me to cry with joy. I'm happy for your advice and then hope you are aware of an amazing job you are carrying out educating most people using your web blog. Probably you have never met any of us.
  air max 2019

  I would like to express my appreciation for your kindness in support of individuals that actually need guidance on this particular subject matter. Your special commitment to getting the solution up and down became pretty beneficial and has constantly allowed those just like me to achieve their endeavors. Your valuable help and advice indicates this much to me and extremely more to my colleagues. Many thanks; from each one of us.
  adidas yeezy

  I must express my admiration for your kindness for folks who actually need help with this important field. Your very own commitment to getting the solution all over ended up being surprisingly beneficial and has truly helped employees just like me to achieve their targets. Your informative useful information indicates a great deal to me and still more to my office colleagues. With thanks; from everyone of us.
  ysl handbags
 30. moncler:
  Thank you so much for providing individuals with an extremely special opportunity to read critical reviews from here. It can be very great and also jam-packed with a good time for me and my office fellow workers to visit your blog at a minimum thrice in a week to read the fresh guides you have. Of course, I'm always amazed with the fantastic suggestions served by you. Selected two facts in this post are particularly the most efficient I've had.
  moncler

  Thanks for your entire labor on this blog. My mom really loves carrying out internet research and it is easy to see why. Most people know all concerning the dynamic means you present both interesting and useful tips via the website and therefore cause response from other people on the subject matter and our favorite girl is actually becoming educated a lot. Enjoy the rest of the new year. Your doing a terrific job.
  yeezy boost 350 v2

  I precisely desired to say thanks all over again. I'm not certain the things that I would have worked on in the absence of the entire creative ideas contributed by you over such a subject. It had become the fearsome problem in my position, but understanding a new well-written tactic you processed the issue made me to leap for contentment. I'm thankful for this assistance and thus pray you really know what a great job you're accomplishing instructing the rest with the aid of a blog. I am certain you have never encountered all of us.
  chrome hearts outlet

  I wish to voice my respect for your kindness in support of folks that really need help with in this area of interest. Your personal dedication to passing the solution all through has been astonishingly interesting and have specifically allowed associates much like me to reach their targets. Your amazing insightful useful information implies so much a person like me and extremely more to my mates. Regards; from each one of us.
  yeezy boost 350