|

10 жилийн хугацаанд бараа бүтээгдэхүүний ҮНЭ ингэж ӨӨРЧЛӨГДӨВ

10 жилийн хугацаанд бараа бүтээгдэхүүний ҮНЭ ингэж ӨӨРЧЛӨГДӨВ

 


Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд буюу 2008-2018 онд өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнэ хэрхэн өөрчлөгдсөнийг Үндэсний статистикийн хороо гаргажээ. 

10 жилийн хугацаанд бараа бүтээгдэхүүний ҮНЭ ингэж ӨӨРЧЛӨГДӨВ undefined

10 жилийн хугацаанд бараа бүтээгдэхүүний ҮНЭ ингэж ӨӨРЧЛӨГДӨВ undefined

10 жилийн хугацаанд бараа бүтээгдэхүүний ҮНЭ ингэж ӨӨРЧЛӨГДӨВ undefined

10 жилийн хугацаанд бараа бүтээгдэхүүний ҮНЭ ингэж ӨӨРЧЛӨГДӨВ undefined

10 жилийн хугацаанд бараа бүтээгдэхүүний ҮНЭ ингэж ӨӨРЧЛӨГДӨВ undefined

10 жилийн хугацаанд бараа бүтээгдэхүүний ҮНЭ ингэж ӨӨРЧЛӨГДӨВ undefined

10 жилийн хугацаанд бараа бүтээгдэхүүний ҮНЭ ингэж ӨӨРЧЛӨГДӨВ undefined

10 жилийн хугацаанд бараа бүтээгдэхүүний ҮНЭ ингэж ӨӨРЧЛӨГДӨВ undefined

10 жилийн хугацаанд бараа бүтээгдэхүүний ҮНЭ ингэж ӨӨРЧЛӨГДӨВ undefined

10 жилийн хугацаанд бараа бүтээгдэхүүний ҮНЭ ингэж ӨӨРЧЛӨГДӨВ undefined

10 жилийн хугацаанд бараа бүтээгдэхүүний ҮНЭ ингэж ӨӨРЧЛӨГДӨВ undefined

10 жилийн хугацаанд бараа бүтээгдэхүүний ҮНЭ ингэж ӨӨРЧЛӨГДӨВ undefined

10 жилийн хугацаанд бараа бүтээгдэхүүний ҮНЭ ингэж ӨӨРЧЛӨГДӨВ undefined

10 жилийн хугацаанд бараа бүтээгдэхүүний ҮНЭ ингэж ӨӨРЧЛӨГДӨВ undefined

 

57 сэтгэгдэл