|

"Сарлагийн аж ахуйд тулгамдсан асуудлууд" үндэсний бага хурал

 

"ХХАА-Н ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫГ САРЛАГИЙН АЖ АХУЙД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД”

ҮНДЭСНИЙ БАГА ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР

Зохион байгуулах өдөр: 2017 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдөр

Зохион байгуулах газар: Архангай аймгийн Ихтамир сум

08:00-12:00

Зочид төлөөлөгч, оролцогчдыг хүлээн авах

12:00-13:30

Үдийн хоол

13:30-14:00

Нээлт: УИХ-ын гишүүн Г.Тэмүүлэн

 

ҮНДСЭН ИЛТГЭЛ:

14:00-14:20

 

Сарлагийн аж ахуйд тулгамдаж буй асуудлууд, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ П.Ганхуяг - Мал эмнэлэг, үржлийн газрын дарга

14:20-14:40

 

Монгол сарлагт явуулсан шилэн сонголтын үр дүнг өрхийн аж ахуйд нэвтрүүлэх боломж, шаардлагатай дэмжлэг

Ч. Гомбожав, Ph.D,- МААХ - ийн Өндөр уулын бүсийн салбар

14:40 - 15:00

 

Өндөр уулын бүсийн нөхцөлд сарлагийн чанар, үүлдэрлэг байдал муудаж буй үндсэн шалтгаан, түүнийг шийдвэрлэх боломж

Л.Эрхэмбаяр, Ph.D, Малзүйч үржүүлэгчдийн холбооны тэргүүн

15:00 – 15:15

Сарлагийн аж ахуйн ашиг шим, хэтийн төлөв

Г. Ёндонсамбуу Ph.D МННХ- ны дэд тэргүүн, аж үйлдвэрийн гавъяат ажилтан

15:15 – 15.30

"Сарлаг” үндэсний дэд хөтөлбөрийн үндэслэл, агуулга, хүлээгдэж буй үр дүн

Др.Б.Эрдэнэбаатар, - Бодлого судлалын төвийн зөвлөх

15:30 - 15:40

Цайны завсарлага

15:40 - 17:30

Сэдэвчилсэн хэлэлцүүлэг - 3 танхимд зэрэг явагдана

Сэдэв 1.

А танхим

Сарлагийн аж ахуйд үржил селекцийн ажлыг оновчтой удирдан зохион байгуулах арга зам

Монгол сарлагийн нөхөн үржлийн судалгааны тойм, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Ё.Загдсүрэн, /Ph.D/

Сэдэв 2.

Б танхим

Бэлчээр ашиглалт, тэжээл үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх арга зам

Сарлагийн бэлчээрийн төлөв байдал, доройтол, малчдын хэсгийн зохион байгуулалт, бэлчээр ашиглалтын гэрээ

Н.Ганхуяг - Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирал

Сэдэв 3.

В танхим

Сарлагийн түүхий эд, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх тогтолцоо, боловсон хүчний хүрэлцээ хангамж

Сарлагийн хөөврийн гүн боловсруулалтын судалгаа, үр дүн, зорилт

Г. Надмид, Sc.D - ШУТИС-ийн харъяа Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа хөгжлийн хүрээлэнгийн ноос ноолуур судлалын салбарын эрхлэгч

Сарлагийн хөөврийн бэлтгэн нийлүүлэлт, чанарын хяналт, гадаад зах зээлийн чиг хандлага

Докторант В. Болормаа,- Ногоон Алт, Бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооны зөвлөх

17:30 -18:30

Зөвлөгөөнөөс гарсан шийдвэрийг танилцуулах, уриалга танилцуулах

УИХ-ын гишүүн Г.Тэмүүлэн

 

0 сэтгэгдэл