|

Монгол Улс өрсөлдөх чадвараараа 68 орноос 62-т эрэмбэлэгдлээ

 
 Монгол Улс өрсөлдөх чадвараараа 68 орноос 62-т эрэмбэлэгдлээ

"Дэлхийн өрсөлдөх чадварын төв”-ийн дэргэдэх "Олон улсын удирдлагын хөгжлийн хүрээлэн”-ээс жил тутам эрхлэн гаргадаг "Дэлхийн өрсөлдөх чадварын жилийн тайлан”-ийн 2017 оны судалгаанд Монгол Улс 63 улсаас 48.1 оноогоор 62-т эрэмбэлэгдсэн аж.

 

Улс орнуудын өрсөлдөх чадварыг тодорхойлохдоо "Эдийн засгийн байдал,   "Засаглалын үр ашиг”, "Бизнесийн байгууллагын ашигт ажиллагаа” болон "Дэд бүтэц” гэсэн үндсэн дөрвөн хүчин зүйлийн 346 шалгуур үзүүлэлтийг ашигладаг байна.


105 сэтгэгдэл