|

Монголд шатахууны үнэ 728 – 876-өөр буурах боломжтой

Дэлхийн жишгээр Газрын тос 10$-р өөрчлөгдөхөд 1л шатахуун тутмын үнэ 182₮ - 219₮-өөр өөрчлөлт үзүүлдэг судалгаа байна.
2020.01.08-ны өдөр Дэлхийн зах зээл дээр 1 баррель газрын тос 65.92$ байхад Монгол улсад нийтлэг хэрэглэгдэг 1л А92 шатахуун 1,816₮ байсан.

2020.04.01-ны өдөр Дэлхийн зах зээл дээр 1 баррель газрын тос 21.28$ болж 44.64$-р буураад байхад Монголд 1л А92 шатахуун 1771₮ байна.

Энэхүү газрын тосны үнийн уналтыг дээр дурьдсан судалгаагаар авч үзвэл Монголд шатахууны үнэ 728₮ – 876₮-өөр буурч 940₮ – 1088₮ болох боломжтой.

Э.Батшугар

0 сэтгэгдэл