|

Зээлтэй байсан ахмадууд тэтгэврээ бүрэн авч эхэллээ

Хоёр оны зааг дээр Төрийн тэргүүн ахмад настнуудын тэтгэврийн зээлийг тэглэх болсон талаар дуулгасан. Улмаар УИХ-аас "Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хууль”-ийг баталсан. Хуулийн дагуу 6 сая төгрөгөөс доош тэтгэвэрийн зээлтэй байсан иргэд өнөөдрөөс тэтгэвэрээ бүрэн авч эхэллээ.

0 сэтгэгдэл