|

Аймгийн нийт малын генетик нөөцийн төлөв байдлыг эрсдэлгүй гэж тодорхойлжээ

Аймгийн нийт малын генетик нөөцийн төлөв байдлыг эрсдэлгүй гэж тодорхойлжээ

Малын генетик нөөцийн төлөв байдлыг үнэлэн тодорхойлох ажлыг Архангай аймгийн хэмжээнд 54.8 мянган толгой малыг хамруулан хийж, нийт малын генетик нөөцийн төлөв байдлыг эрсдэлгүй гэж тодорхойлжээ.

Төрөл тус бүр дээр нь авч үзвэл, адуун сүргийн 98.5 хувь нь монгол үүлдрийн адууны хэв шинжийг хадгалсан, 1.4 хувь нь Галшар үүлдрийн адуугаар сайжруулсан, 0.1 хувь нь хурдны чиглэлийн ангил, араб цэвэр үүлдрийн адуугаар сайжруулсан байна.

Харин үхэр сүргийн 38.7 хувийг нутгийн монгол үүлдрийн үхэр, 1.0 хувийг мах, мах сүүний сэлэнгэ, алатау, симентал, хар ангус, лимүзин зэрэг үүлдрийн үхрээр сайжруулсан байна. Нийт үхэр сүргийн 60.3 хувийг сарлаг, хайнаг эзэлж байгаа бөгөөд Баянхонгор аймгийн Галуут, Гурванбулаг, Эрдэнэцогт, Хөвсгөл аймгийн Галт, Жаргал, Завхан аймгийн Отгон, Их-уул, Тосонцэнгэл зэрэг сумтай өсвөр бух солилцон цус сэлбэх арга хэмжээг авч байна.

Хонин сүргийн 91.4 хувийг нутгийн монгол үүлдрийн, 0.1 хувийг дархад үүлдрээр, 0.2 хувийг барга, 1.2 хувийг үзэмчин, 3.6 хувийг баяд үүлдрээр тус тус сайжруулсан байгаа бол нийт хонин сүргийн 1.4 хувийг тамир үүлдрийн хэсэг, 2.0 хувийг хотонт үржлийн хэсгийн хонь эзэлж байна. Энэ нь үржил селекцийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна гэсэн үг гэдгийг аймгийн ХХААГ-аас мэдээлж байна.

Ямаан сүргийн хувьд 96.7 хувийг монгол үүлдрийн ямаа эзэлж, 3.3 хувийг эрчмийн хар, завхан буурал, говь гурван сайхан, өлгийн улаан зэрэг үүлдрийн ямаагаар сайжруулан үржлийн ажлыг зохион байгуулж байна.

 

Энэ ажлыг Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7,1 дэх заалт, 18 дугаар зүйлийн 18,2,2 дахь заалт, Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын А-133 дугаар тушаал, Төрийн нарийн бичгийн даргын А-69 дугаар тоот тушаал, удирдамж зааврыг үндэслэн аймгийн Засаг даргын А/306 тоот захирамжаар томилогдсон мэргэшсэн шинэжээчид хийсэн байна.


0 сэтгэгдэл