|

Аймгуудын өрсөлдөх чадвараар Орхон аймаг тэргүүлсэн бол Архангай аймаг сүүл мушгилаа

Аймгуудын өрсөлдөх чадвараар Орхон аймаг тэргүүлсэн бол Архангай аймаг сүүл мушгилаа

 

Тайлбар: Энэхүү график нь аймгуудын ерөнхий үнэлгээ, эрэмбийг харуулж байна.

Эрэмбэ гэдэг нь 1-21 хүртэл аймгуудыг өрсөлдөх чадвар хамгийн ихтэйгээс бага хүртэл жагсаан бичсэн байдаг юм. Нэгдүгээрт эрэмблэгдэж буй аймаг өрсөлдөх чадвар хамгийн сайн гэсэн үг.

Өрсөлдөх чадварын оноо нь тухайн аймаг өрсөлдөх чадварын ерөнхий үнэлгээгээр нийт 100 оноо авах боломжтойгоос хэдийг авсанг илэрхийлэх юм. Ингэхдээ өрсөлдөх чадвар харьцангуй хамгийн сайн аймгийг 100 оноотой хэмжиж үзээд бусад аймгуудыг харьцуулсан.


2 сэтгэгдэл