|

Цэцэрлэг хотод дулааны станц баригдахтай холбоотой олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа

Цэцэрлэг хотод дулааны станц баригдахтай холбоотой олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа

Энэ үеэр иргэдэд дулааны станци барих төслийн болон түүний байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний талаар мэдээлэл өглөө. Мөн тус ажлын хэсэг аймгийн удирдлагуудтай уулзаж, төслийн явц ямар шатанд явж байгаа талаар мэдээлэл өгсөн юм.

Цэцэрлэг хотод дулааны станц баригдахтай холбоотой олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа


109 сэтгэгдэл