|

Аймгийн хэмжээнд 44-өөс дээш хүүхэдтэй гурван анги байна

 

Аймгийн хэмжээнд 44-өөс дээш хүүхэдтэй гурван анги байна

 

 

Он гарсаар Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай шинэ хууль хэрэгжиж эхэлж байгаа. Хуулинд 44-с дээш хүүхэдтэй 1, 2 дугаар ангид туслах багш ажиллах заалт орсон.


Архангай аймгийн хэмжээнд 33 сургууль үйл ажиллагаа явуулдаг ба үүнээс аймгийн төвийн Лаборатри 1-р сургуульд 2 анги, 3-р сургуульд 1 анги 44-өөс дээш хүүхэдтэй байна. Өөрөөр хэлбэл, Архангай аймгийн хэмжээнд 3 багш авах хэрэгцээ байгаа юм.


1 сэтгэгдэл