|

Цэцэрлэг хотын агаар бохирдолгүй байна

 

Цэцэрлэг хотын агаар бохирдолгүй байна

 

 

Аймгийн Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газраасЦэцэрлэг хотын агаарын чанарыгтодорхойлжээ. Үүний хариуд агаар бохирдуулагч бодис болох хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исл/NO2/-ийгмеханикбагажаар хэмжин тодорхойлжээ.

Өнгөрөгч12-р сарын байдлаар агаар бохирдуулагч хүхэрлэг хийн(SO2) дундаж агууламжнь0.021 мг/м3, хамгийн их агууламж 0.080 мг/м3байжээ. Хариназотын давхар ислийн (NO2) дундаж агууламж 0.024 мг/м3, хамгийн их агууламж 0.072 мг/м3, нүүрстөрөгчийн дутуу исл(CO)-ийн дундаж агууламж 1.13мг/м3, хамгийн их агууламж нь 5.40 мг/м3 байсан байна. Энэ ньMNS4585:2016 стандартынзөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давж бохирдоогүй гэж гарчээ.


12сарын агаарын бохирдуулах бодисын сарын дундаж агууламжийг өмнөх оны 12-р сартай харьцуулахад азотын давхар исэл /NO2/-ийн болон хүхэрлэг хийн /SO2/ дундаж агууламж өссөн дүнтэй гарсан байна.


1 сэтгэгдэл