|

Архангай аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 2017 оны ажилаа танилцууллаа

Архангай аймгийн 19 сумын Засаг дарга, сургуулийн захирал, сургалтын менежер, сургуулийн нийгмийн ажилтан, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын танилцуулга, шинэ бүтэц, үйл ажиллагааны чиглэл болоод 2017 онд дэвшүүлсэн зорилго, зорилт, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн мэдээлэл, мөн Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллийн тухай хуулиудын мэдээллийг багцлан өгч цаашид чиг үүргийн хүрээнд дэмжин, хамтран ажиллах талаар санал солилцлоо.

1 143 сэтгэгдэл