|

Төр.мн сайт Монголын сайтын холбооний гишүүнчлэлээс татгалзлаа

Төр.мн сайт Монголын Сайтын Холбооны гишүүнчлэлээс татгалзаж байгаагаа мэдэгдлээ. 
Төр.мн сайт Монголын сайтын холбооний гишүүнчлэлээс татгалзлаа
Орчин үед цахим мэдээллийн зах зээлд контентийн шинэ зах зээл нэвтэрч цахим мэдээллийн ирээдүйн хөгжлийг тодорхойлж байна. Гэтэл цахим зах зээлийн энэ чиглэлийг хөгжүүлэх, гишүүн сайтууддаа хүрч ажиллах, цаг үеэ зөв мэдэрсэн үйл ажиллагаа явуулахад Монголын сайтын холбоо хангалтгүй ажиллаж байна. Ийм учраас дээрх нэр бүхий дөрвөн сайт Монголын Сайтуудын Холбооны гишүүнчлэлээс албан ёсоор татгалзаж байгаагаа мэдэгдэж Монголын Сайтуудын Холбоонд албан хүсэлтээ гаргажээ.

 
 

222 сэтгэгдэл