|

УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 18.6 САЯ МАЛ ТӨЛЛӨЖЭЭ

 УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 18.6 САЯ МАЛ ТӨЛЛӨЖЭЭ

Улсын хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар нийт хээлтэгч малын 70.9 хувь буюу 18.6 сая нь төллөжээ. Нийт гарсан төлийн 98.0 хувь буюу 18.4 сая төл бойжиж байна. Үүнээс

  • 49.4 мянга -ботго 
  • 314.9 мянга - унага 
  • 637.6 мянга - тугал  
  • 9.5 сая - хурга  
  • 7.9 сая  - ишиг бойжиж байна.

Мал төллөлт өмнөх долоо хоногоос 1.2 саяар нэмэгдлээ. Харин улсын хэмжээнд 450.5 мянган мал хорогдсон нь оны эхний нийт малын 0.7 хувийг эзэлж байгаа аж.


0 сэтгэгдэл