|

Архив, бичиг хэргийн ажилтнуудын сургалт болж байна

Архив, бичиг хэргийн ажилтнуудын сургалт болж байна

Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг ирэх 6-р сарын 10-наас Архангай аймагт явагдана. Үүний бэлтгэл ажлын хүрээнд аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗХ, Архивын тасгаас аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, сумдын ЗДТГ, төсвийн байгууллагуудын архив, бичиг хэргийн ажилтнуудын дунд сургалт зохио
н байгуулж байна. Сургалтаар Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх чиглэл, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичиг зохион бүрдүүлэх гэсэн сэдвүүдээр аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗХ-ийн дарга Ж.Ундармаа, Архивын тасгийн дарга Т.Гантуяа, хүний нөөцийн мэргэжилтэн Э.Гончигдамба нар хичээл орох юм.

0 сэтгэгдэл