|

Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын их энергийн төв Агуйг тохижуулжээ

Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын их энергийн төв Агуйг тохижуулжээ

Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын Цац багийн нутагт орших байгалийн өвөрмөц тогтоц бүхий их энергийн төв Агуйг нутгийн сайхан сэтгэлт иргэд идэвхи санаачлага гарган өөрсдийн хөрөнгөөр тохижуулсан байна.

Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын их энергийн төв Агуйг тохижуулжээ

 

Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын их энергийн төв Агуйг тохижуулжээ

 

Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын их энергийн төв Агуйг тохижуулжээ

 

Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын их энергийн төв Агуйг тохижуулжээ

 

Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын их энергийн төв Агуйг тохижуулжээ

 

Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын их энергийн төв Агуйг тохижуулжээ

 

Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын их энергийн төв Агуйг тохижуулжээ

 

Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын их энергийн төв Агуйг тохижуулжээ

 50 сэтгэгдэл